Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty phụ tùng và tư vấn ô tô

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NVL trong các doanh nghiệp sản xuất: 31.1.1 Khái niệm, đặc điểm của NVL 31.1.2 Yêu cầu của việc quản lý vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh: 41.1.3 Vai trò, nhiệm vụ và tác dụng của nguyên vật liệu: 51.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 71.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 71.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 81.3 Kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất: 91.3.1 Chứng từ sử dụng: 91.3.2. Kế toán chi tiết vật liệu: 101.4. Đặc điểm quy trình kế toán trên một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 121.4.1. Kế toán nguyên vật liệu 121.4.2. Kế toán lao động tiền lương 141.4.3. Kế toán TSCĐ 151.4.4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 161.4.4.1. Kế toán giá thành sản phẩm 161.4.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 171.4.5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 181.4.5.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 181.4.5.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 20CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ 212.1 Đặc điểm chung của doanh nghiệp : 212.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 212.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt đong sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán: 222.1.2 Công tác quản lí ,tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 282.3. Đặc điểm và yêu cầu của quản lý NVL tại Công ty 302.3.1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại Công ty 302.3.1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 302.3.1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty 312.3.2. Phân loại và tính giá thành NVL 322.3.2.1. Phân loại NVL 322.3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 332.3.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 362.3.3.1. Quy trình luân chuyển chứng từ 362.3.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết 372.3.4. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 482.3.4.1. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 48CHƯƠNG III: NHẬN XẾT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 55I. Một số nhận xét về kế toán vật liệu ở công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô. 55II . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ: 57KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NVL trong các doanh nghiệp sản xuất: 3

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của NVL 3

1.1.2 Yêu cầu của việc quản lý vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh: 4

1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ và tác dụng của nguyên vật liệu: 5

1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 7

1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 7

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 8

1.3 Kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất: 9

1.3.1 Chứng từ sử dụng: 9

1.3.2. Kế toán chi tiết vật liệu: 10

1.4. Đặc điểm quy trình kế toán trên một số phần hành kế toán cụ thể tại công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 12

1.4.1. Kế toán nguyên vật liệu 12

1.4.2. Kế toán lao động tiền lương 14

1.4.3. Kế toán TSCĐ 15

1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 16

1.4.4.1. Kế toán giá thành sản phẩm 16

1.4.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17

1.4.5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 18

1.4.5.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 18

1.4.5.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 20

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ 21

2.1 Đặc điểm chung của doanh nghiệp : 21

2.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 21

2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt đong sản xuất kinh doanh của đơn vị kế toán: 22

2.1.2 Công tác quản lí ,tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 28

2.3. Đặc điểm và yêu cầu của quản lý NVL tại Công ty 30

2.3.1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại Công ty 30

2.3.1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 30

2.3.1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty 31

2.3.2. Phân loại và tính giá thành NVL 32

2.3.2.1. Phân loại NVL 32

2.3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 33

2.3.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 36

2.3.3.1. Quy trình luân chuyển chứng từ 36

2.3.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết 37

2.3.4. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô 48

2.3.4.1. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 48

CHƯƠNG III: NHẬN XẾT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 55

I. Một số nhận xét về kế toán vật liệu ở công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ô tô. 55

II . MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ: 57

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY