Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty máy và thiết bị Kim Sơn

Căn cứ vào hợp đồng hay kế hoạch sản xuất, phòng kỹ thuật sẽ xác định chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ cần dùng và lập bảng dự trù vật liệu, công cụ dụng cụ. Sau đó phòng kỹ thuật kết hợp với phòng kế toán xem xét lượng tồn kho, để lập kế hoạch cung cấp vật liệu, công cụ dụng cụ. Nếu là loại vật liệu doanh nghiệp không sản xuất được phòng kỹ thuật sẽ cử người đi mua. Còn nếu là loại vật liệu doanh nghiệp tự sản xuất được thì lập kế hoạch sản xuất.* Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài:Theo quy định của công ty, tất cả vật liệu, công cụ dụng cụ khi về tới Công ty đều phải qua kiểm nghiệm rồi mới nhập kh. Việc kiểm nghiệm được tiến hanh bởi một ban kiểm nghiệm vật tư (KCS). Ban kiểm nghiệm vật tư bao gồm một đại diện của phòng kỹ thuật, nhân viên thu mua vật tư và thủ kho để xác nhận chất lượng, chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ.Sau khi kiểm nghiệm chất lượng, sản lượng và quy cách, ban KCS lập biên bản kiển nghiệm và đánh dấu của phòng KCS lên hoá đơn mua hàng.

Căn cứ vào hợp đồng hay kế hoạch sản xuất, phòng kỹ thuật sẽ xác định chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ cần dùng và lập bảng dự trù vật liệu, công cụ dụng cụ. Sau đó phòng kỹ thuật kết hợp với phòng kế toán xem xét lượng tồn kho, để lập kế hoạch cung cấp vật liệu, công cụ dụng cụ. Nếu là loại vật liệu doanh nghiệp không sản xuất được phòng kỹ thuật sẽ cử người đi mua. Còn nếu là loại vật liệu doanh nghiệp tự sản xuất được thì lập kế hoạch sản xuất.

* Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài:

Theo quy định của công ty, tất cả vật liệu, công cụ dụng cụ khi về tới Công ty đều phải qua kiểm nghiệm rồi mới nhập kh. Việc kiểm nghiệm được tiến hanh bởi một ban kiểm nghiệm vật tư (KCS). Ban kiểm nghiệm vật tư bao gồm một đại diện của phòng kỹ thuật, nhân viên thu mua vật tư và thủ kho để xác nhận chất lượng, chủng loại vật liệu, công cụ dụng cụ.

Sau khi kiểm nghiệm chất lượng, sản lượng và quy cách, ban KCS lập biên bản kiển nghiệm và đánh dấu của phòng KCS lên hoá đơn mua hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY