Chuyên đề Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN

TRONG DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp 4

1.1.2. Vốn và vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 11

1.2. Cơ chế quản lý vốn của doanh nghiệp 13

1.2.1. Khái niệm cơ chế quản lý vốn của doanh nghiệp 13

1.2.2. Nội dung cơ chế quản lý vốn của doanh nghiệp 14

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý vốn của doanh nghiệp 29

1.3.1. Nhân tố chủ quan 29

1.3.2. Nhân tố khách quan 29

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH

MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG 31

2.1. Khái quát về Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 31

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Công ty 34

2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 44

2.2. Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng 46

2.2.1. Tình hình huy động vốn của Công ty 46

2.2.2. Cơ cấu vốn của Công ty 51

2.2.3. Điều hoà vốn tại Công ty 53

2.3. Đánh giá thực trạng cơ chế quản lý vốn của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng 54

2.3.1. Kết quả đạt được 54

2.3.2. Cơ chế quản lý vốn chưa hoàn thiện 56

2.3.3. Nguyên nhân 58

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 58

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 59

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẠI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG 62

3.1. Quan điểm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng 62

3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty 62

3.1.2. Định hướng hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng 66

3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Công ty 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY