Chuyên đề Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Cơ sở lí luận về chiến lược phát triển thương hiệu1.1. Thương hiệu 31.1.1. Khái niệm về thương hiệu 31.1.2. Vị trí và tầm quan trọng của thương hiệu 41.2. Chiến lược phát triển thương hiệu 91.2.1.Phát triển thương hiệu : 91.2.2. Khái niệm về chiến lược phát triển thương hiệu 101.2.2. Nội dung của chiến lược phát triển thương hiệu 121.3.Qúa trình hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu 21Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 222.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà 232.1.1. Giới thiệu chung: 232.1.2. Dây chuyền công nghệ 242.1.3. Nhân lực: 242.1.4. Sản phẩm sản xuất: 242.1.5. Năng lực sản xuất 252.1.6. Hệ thống phân phối trong nước 252.2 Chiến lược phát triển thương hiệu công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng hà 262.2.1/ Quá trình xây dựng phát triển thương hiệu công ty 262.2. Chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty văn phòng phẩm Hồng Hà 282.2.1. Các thuộc tính, các yếu tố hiện có của thương hiệu 282.2.2. Chiến lược phát triển thương hiệu hiện thời của công ty 302.3. Đánh giá chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà 362.3.1. Kết qủa đạt được khi thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu theo nhóm của công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà 362.3.2. Nguyên nhân của thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu theo nhóm tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng hà 39Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà 423.1. Phương hướng hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà 423.1.1. Khái quát yêu cầu của thị trường đối với công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà hiện nay. 423.1.2 Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty từ nay đến 2010. 433.1.3 Mục tiêu phát triển thương hiệu 433.2. Một số kiến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu cho công ty 443.2.1. Đối với vấn đề thuộc công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà 443.2.2. Đối với cơ quan quản lý về mặt nhà nước 49KẾT LUẬN 51

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lí luận về chiến lược phát triển thương hiệu

1.1. Thương hiệu 3

1.1.1. Khái niệm về thương hiệu 3

1.1.2. Vị trí và tầm quan trọng của thương hiệu 4

1.2. Chiến lược phát triển thương hiệu 9

1.2.1.Phát triển thương hiệu : 9

1.2.2. Khái niệm về chiến lược phát triển thương hiệu 10

1.2.2. Nội dung của chiến lược phát triển thương hiệu 12

1.3.Qúa trình hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu 21

Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 22

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà 23

2.1.1. Giới thiệu chung: 23

2.1.2. Dây chuyền công nghệ 24

2.1.3. Nhân lực: 24

2.1.4. Sản phẩm sản xuất: 24

2.1.5. Năng lực sản xuất 25

2.1.6. Hệ thống phân phối trong nước 25

2.2 Chiến lược phát triển thương hiệu công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng hà 26

2.2.1/ Quá trình xây dựng phát triển thương hiệu công ty 26

2.2. Chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty văn phòng phẩm Hồng Hà 28

2.2.1. Các thuộc tính, các yếu tố hiện có của thương hiệu 28

2.2.2. Chiến lược phát triển thương hiệu hiện thời của công ty 30

2.3. Đánh giá chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà 36

2.3.1. Kết qủa đạt được khi thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu theo nhóm của công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà 36

2.3.2. Nguyên nhân của thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu theo nhóm tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng hà 39

Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà 42

3.1. Phương hướng hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà 42

3.1.1. Khái quát yêu cầu của thị trường đối với công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà hiện nay. 42

3.1.2 Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty từ nay đến 2010. 43

3.1.3 Mục tiêu phát triển thương hiệu 43

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu cho công ty 44

3.2.1. Đối với vấn đề thuộc công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng hà 44

3.2.2. Đối với cơ quan quản lý về mặt nhà nước 49

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY