Chuyên đề Hoàn thiện chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động trong Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải

MỤC LỤC  Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I: Chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam 3 I/ Sơ lược quy định của pháp luật về tuyển dụng lao động trước khi có Bộ luật lao động 3 II/ Chế độ pháp lý về hợp đồng lao động theo pháp luật lao động hiện hành 4 1. Khái lược về sự phát triển của Hợp đồng lao động ở Việt Nam 4 2. Vai trò điều tiết của pháp luật HĐKT trong nền kinh tế thị trường 6 3. Khái niệm chung về Hợp đồng lao động 7 4. Chế độ giao kết HĐLĐ 11 5. Chế độ thực hiện HĐLĐ 17 6. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động 22 Chương II: Thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải 26 I/ Khái quát về sự hình thành, phát triển và địa vị pháp lý của công ty 26 1. Sự hình thành và phát triển 26 2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 27 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của công ty 29 II/ Thực trạng kinh doanh sản xuất của công ty trong những năm gần đây 30 1. Khái quát tình hình chung 30 2. Kết quả kinh doanh và tài chính qua các năm 1998 - 1999 31 3. Đánh giá những kết quả đã đạt được 31 4. Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2000 32 5. Các biện pháp khắc phục khó khăn để đạt được chỉ tiêu đề ra 33 III/ Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty 33 1. Đặc điểm lao động của công ty 33 2. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động tại công ty 34 3. Tranh chấp lao động và việc giải quyết tranh chấp tại công ty 35 Chương III: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng lao động tại công ty 36 1. Đánh giá một số qui định của pháp luật Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 36 2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Hợp đồng lao động 37 3. Một số kiến thức về tuyển dụng lao động thực hiện Hợp đồng lao động, tổ chức lao động ở công ty 41 KẾT LUẬN 45

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam 3

I/ Sơ lược quy định của pháp luật về tuyển dụng lao động trước khi có Bộ luật lao động 3

II/ Chế độ pháp lý về hợp đồng lao động theo pháp luật lao động hiện hành 4

1. Khái lược về sự phát triển của Hợp đồng lao động ở Việt Nam 4

2. Vai trò điều tiết của pháp luật HĐKT trong nền kinh tế thị trường 6

3. Khái niệm chung về Hợp đồng lao động 7

4. Chế độ giao kết HĐLĐ 11

5. Chế độ thực hiện HĐLĐ 17

6. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động 22

Chương II: Thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải 26

I/ Khái quát về sự hình thành, phát triển và địa vị pháp lý của công ty 26

1. Sự hình thành và phát triển 26

2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 27

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của công ty 29

II/ Thực trạng kinh doanh sản xuất của công ty trong những năm gần đây 30

1. Khái quát tình hình chung 30

2. Kết quả kinh doanh và tài chính qua các năm 1998 - 1999 31

3. Đánh giá những kết quả đã đạt được 31

4. Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2000 32

5. Các biện pháp khắc phục khó khăn để đạt được chỉ tiêu đề ra 33

III/ Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty 33

1. Đặc điểm lao động của công ty 33

2. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động tại công ty 34

3. Tranh chấp lao động và việc giải quyết tranh chấp tại công ty 35

Chương III: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng lao động tại công ty 36

1. Đánh giá một số qui định của pháp luật Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 36

2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Hợp đồng lao động 37

3. Một số kiến thức về tuyển dụng lao động thực hiện Hợp đồng lao động, tổ chức lao động ở công ty 41

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY