Chuyên đề Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần truyền thông Đông Tây

MỤC LỤC

Phần I: Cơ sở lý luận chung về tạo động lực lao động 1

I. Các khái niệm cơ bản 1

1.1.Động cơ: 1

1.2.Động lực: 1

1.3.Tạo động lực 3

II. Các hình thức tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. 3

1. Các hình thức thù lao vật chất. 3

2. Các hình thức thù lao phi vật chất. 5

3. Mối quan hệ trong lao động 6

III. Sự cần thiết phải thực hiện tốt công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. 6

1. Vai trò 6

2. Mục đích 7

3.Ý nghĩa 7

PhầnII: Đánh giá thực trạng hoạt động tạo động lực cho người lao động ở Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Tây 9

A, Tổng quan về Công ty 9

I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Tây 9

1, Quá trình hình thành và phát triển 9

2. Sản phẩm dịch vụ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Tây: 9

II. Tổ chức bộ máy của Công ty 11

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy. 12

2, Chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính 12

B, Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty. 13

1, Vấn đề trả công khuyến khích người lao động. 13

1.2.Tiền thưởng. 19

2,Điều kiện và môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên 21

2.2 Môi trường làm việc 22

3, Khuyến khích văn hoá tinh thần, nâng cao sự đoàn kết trong nội bộ công ty. 23

3.1 Vấn đề khuyến khích văn hóa tinh thần 23

3.2 Vấn đề nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ 24

III. Một số đặc điểm về lao động, chính sách quản lý nhân sự 26

1, Đặc điểm về lao động theo tuổi và giới tính 26

Phần III 28

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐÔNG TÂY 28

I. Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2008 và định hướng chung của Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Tây trong giai đoạn 2008 - 2010. 28

1. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2008. 28

2. Định hướng của Công ty tới năm 2010. 28

II. Các giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện các công cụ tạo động lực ở Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Tây. 28

1.Các giải pháp. 28

1.1.Giải pháp để hoàn thiện các công cụ kinh tế. 28

1.1.1. Hoàn thiện công cụ tiền lương. 28

1.1.2. Xây dựng chính sách tiền thưởng hợp lý. 30

1.1.3. Các hoạt động phúc lợi và dịch vụ cần duy trì và tìm hiểu kỹ mong muốn của người lao động. 32

1.2. Hoàn thiện các công cụ tâm lý – giáo dục. 33

1.3. Một số giải pháp hoàn thiện công cụ hành chính – tổ chức: 35

1.3.1. Khắc phục những tồn tại trong cơ cấu tổ chức. 35

1.3.2.Các biện pháp hoàn thiện công cụ hành chính. 37

2. Các kiến nghị. 39

KẾT LUẬN 41

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

PHỤ LỤC 44

LỜI CẢM ƠN 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY