Chuyên đề Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân viên tại công ty cổ phần máy công nghiệp Việt Nam

Sau năm 2005 với những khó khăn, thách thức trên.Công ty đã tiến hành thay đổi, cải tổ cơ cấu bộ máy tổ chức. Cụ thể là thay đổi giám đốc Công ty và thay đổi kế toán trưởng Công ty. Sắp xếp lại cơ cấu, phân công lại trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các phòng ban,bổ xung thêm phó giám đốc.Do vậy sang năm 2006 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có sự thay đổi, doanh thu thuần tăng 3.876 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.072 triệu đồng tăng 676 triệu đồng so với năm 2005, đây là năm Công ty đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nếu xét theo các chỉ tiêu định lượng.

Trong năm 2007 doanh thu thuần bị giảm 776 triệu đồng giảm 3%so với năm 2006 là kết quả xấu trong việc đạt mục tiêu tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm 3,8% hay giảm 873 triệu đồng, tốc độ giảm giá vốn hàng bán lớn hơn tốc độ giảm doanh thu thuần thể hiện một kết quả tốt,một nỗ lực của Công ty trong việc sử dụng chi phí trực tiếp có hiệu quả hơn góp phần nâng cao lợi nhuận. Cũng như giá vốn hàng bán, chi phí quản lý cũng giảm 22 triệu đồng hay giảm 1,2%so với năm 2006 ảnh hưởng tốt đến Công ty. Mặc dù năm 2007 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 818 triệu đồng, giảm 254 triệu đồng hay giảm 23,7% so với năm 2006 nhưng tốc độ giảm các khoản chi phí lớn hơn tốc độ giảm của doanh thu do đó Công ty vẫn đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh mặc dù thấp hơn năm 2006. Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận năm 2007 giảm là do:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY