Chuyên đề Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng DungTST

CHƯƠNG I

CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I. Vị trí của TSCĐ và hạch toán TSCĐ hữu hình 2

1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ hữu hình . . 2

2. Phân loại TSCĐ . .2

3. Nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ .3

4.Nguyên giá TSCĐ hữu hình . .3

II. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình . 4

1. Tài khoản sử dụng . 4

2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . .4

3.Hao mòn và khấu hao TSCĐ HH . .10

4. Hạch toán sữa chữa TSCĐ . .12

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

I. Giời thiệu chung về công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST 14

1. Lịch sử hình thành và phát triển .14

2. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành và bộ máy kế toán trong công ty.16

3. Công tác tổ chức hạch toán kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp .19

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .21

II. Thực trạng tình hình tài sản cố định tại công .25

1. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng . .26

2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ .26

3.Hạch toán khấu hao tài sản cố định .41

CHƯƠNG III

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DUNGTST

I. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty .46

1. Ưu điểm .46

2. Nhược điểm . .47

II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần Xây dựng DUNGTST . 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY