Chuyên đề Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng thương mại Hàng Đào

Thẻ quầy hàngb1. Mục đích:Thẻ quầy hàng là một chứng từ được lập nhằm để theo dõi một cách cụ thể tình hình Nhập – Xuất – Tồn hàng hoá của đơn vị.b2. Yêu cầu:Phải ghi rõ ràng chính xác tình hình Nhập – Xuất – Tồn hàng hoá để xác định được lượng hàng hoá còn tồn cuối ngày.b3. Nội dung: Dùng để theo dõi lượng hàng hoá của đơn vị. Thẻ quầy hàng gồm có: tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá.Cột A, B: để ghi ngày, tháng và tên người bán hàngCột 1: tồn đầu ngàyCột 2, 3: nhập từ kho, và nhập khác trong ngàyCột 4: cộng nhập và tồn đầu ngàyCột 5, 6: xuất bán gồm có số lượng và thành tiềnCột 7, 8: xuất khác gồm có số lượng và thành tiềnCột 9: tồn cuối ngàyb4. Phương pháp ghi chép:Thông qua phiếu nhập kho từng ngày trong tháng để kế toán vào các cột cho phù hợp, kế toán phải ghi rõ ngày tháng, tên người bán, số hợp đồng và số phiếu nhập.

Thẻ quầy hàng

b1. Mục đích:

Thẻ quầy hàng là một chứng từ được lập nhằm để theo dõi một cách cụ thể tình hình Nhập – Xuất – Tồn hàng hoá của đơn vị.

b2. Yêu cầu:

Phải ghi rõ ràng chính xác tình hình Nhập – Xuất – Tồn hàng hoá để xác định được lượng hàng hoá còn tồn cuối ngày.

b3. Nội dung:

Dùng để theo dõi lượng hàng hoá của đơn vị. Thẻ quầy hàng gồm có: tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá.

Cột A, B: để ghi ngày, tháng và tên người bán hàng

Cột 1: tồn đầu ngày

Cột 2, 3: nhập từ kho, và nhập khác trong ngày

Cột 4: cộng nhập và tồn đầu ngày

Cột 5, 6: xuất bán gồm có số lượng và thành tiền

Cột 7, 8: xuất khác gồm có số lượng và thành tiền

Cột 9: tồn cuối ngày

b4. Phương pháp ghi chép:

Thông qua phiếu nhập kho từng ngày trong tháng để kế toán vào các cột cho phù hợp, kế toán phải ghi rõ ngày tháng, tên người bán, số hợp đồng và số phiếu nhập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY