Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1

Mục lục TrangLời mở đầu 4Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý SXKD của Công ty CP xây dựng 6số 1 61. Đặc điểm và tổ chức quản lí SXKD ở Công ty CP xây dựng số 1 61.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 61.2.Lĩnh vực hoạt động và quy trình sản xuất sản phẩm 71.2.1 Lĩnh vực kinh doanh 71.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 81.3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty 101.3.1 Đặc điểm tổ chức quản lí 101.3.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 131.4.Đặc điểm của công tác kế toán 141.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán 141.4.2.Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 161.5. Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty 191.5.1.Hình thức kế toán 191.5.2. Phần mềm kế toán sử dụng tại Công ty 21Chương II: Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 22tại Công ty CP xây dựng số 1 22I. Thực trạng kế toán CPSX 221.Phương pháp kế toán CPSX và đối tượng hạch toán CPSX tại Công ty CP xây dựng số 1 221.1 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất của Công ty. 221.2 Đối tượng hạch toán CPSX tại Công ty 232.Hạch toán CP nguyên vật liệu trực tiếp 242.1.Nội dung CP nguyên vật liệu trực tiếp 242.2.Chứng từ hạch toán 252.3.TK hạch toán 252.4 Trình tự ghi sổ 253. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 333.1 Chi phí nhân công trực tiếp 333.2 Hình thức trả lương và chứng từ sử dụng 333.2.1 Hình thức trả lương 333.2.2 Chứng từ sử dụng: 343.3 Tài khoản sử dụng: TK 622 “ Chi phí nhân công trực tiếp” 343.4 Quy trình ghi sổ. 384. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 434.1 Phương thức sủ dụng máy thi công 434.2 Chứng từ sử dụng: 434.3 Tài khoản sử dụng 434.4 Quy trình ghi sổ 525.Hạch toán chi phí sản xuất chung 595.1 Chi phí sản xuất chung 595.2 Chứng từ sử dụng: 595.3. Tài khoản sử dụng 595.4 Quy trình ghi sổ 686. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 766.1 Tài khoản sử dụng: 766.2 Quy trình ghi sổ 76II Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng số 1 821. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 822. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 833. Phương pháp tính giá thành 83III . Đánh giá thực trạng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng số 1 861. Ưu điểm 862. Tồn tại 88Chương III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng số 1 91I. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 1 91II. Yêu cầu của việc hoàn thiện 92III. Các giải pháp hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 92KẾT LUẬN 97DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

Mục lục Trang

Lời mở đầu 4

Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý SXKD của Công ty CP xây dựng 6

số 1 6

1. Đặc điểm và tổ chức quản lí SXKD ở Công ty CP xây dựng số 1 6

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6

1.2.Lĩnh vực hoạt động và quy trình sản xuất sản phẩm 7

1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh 7

1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 8

1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty 10

1.3.1 Đặc điểm tổ chức quản lí 10

1.3.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 13

1.4.Đặc điểm của công tác kế toán 14

1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán 14

1.4.2.Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 16

1.5. Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty 19

1.5.1.Hình thức kế toán 19

1.5.2. Phần mềm kế toán sử dụng tại Công ty 21

Chương II: Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 22

tại Công ty CP xây dựng số 1 22

I. Thực trạng kế toán CPSX 22

1.Phương pháp kế toán CPSX và đối tượng hạch toán CPSX tại Công ty CP xây dựng số 1 22

1.1 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất của Công ty. 22

1.2 Đối tượng hạch toán CPSX tại Công ty 23

2.Hạch toán CP nguyên vật liệu trực tiếp 24

2.1.Nội dung CP nguyên vật liệu trực tiếp 24

2.2.Chứng từ hạch toán 25

2.3.TK hạch toán 25

2.4 Trình tự ghi sổ 25

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 33

3.1 Chi phí nhân công trực tiếp 33

3.2 Hình thức trả lương và chứng từ sử dụng 33

3.2.1 Hình thức trả lương 33

3.2.2 Chứng từ sử dụng: 34

3.3 Tài khoản sử dụng: TK 622 “ Chi phí nhân công trực tiếp” 34

3.4 Quy trình ghi sổ. 38

4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 43

4.1 Phương thức sủ dụng máy thi công 43

4.2 Chứng từ sử dụng: 43

4.3 Tài khoản sử dụng 43

4.4 Quy trình ghi sổ 52

5.Hạch toán chi phí sản xuất chung 59

5.1 Chi phí sản xuất chung 59

5.2 Chứng từ sử dụng: 59

5.3. Tài khoản sử dụng 59

5.4 Quy trình ghi sổ 68

6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 76

6.1 Tài khoản sử dụng: 76

6.2 Quy trình ghi sổ 76

II Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng số 1 82

1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 82

2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 83

3. Phương pháp tính giá thành 83

III . Đánh giá thực trạng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng số 1 86

1. Ưu điểm 86

2. Tồn tại 88

Chương III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng số 1 91

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 1 91

II. Yêu cầu của việc hoàn thiện 92

III. Các giải pháp hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 92

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY