Chuyên đề Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC: PhầnI: Những lý luận về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp thương mại 2I.Đặc điểm hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới quá trình bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp thương mại .21.Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại: .22.Nhiệm vụ của kế toán ở doanh nghiệp thương mại .23.Ý nghĩa của hoạt động bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại3II.Nội dung cơ bản tiền đề cho hạch toán kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: . 41.Phạm vi bán hàng 42.các phương thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại 53.Giá cả của hàng bán: 54.phương thức thanh toán 6 5.Chứng từ và tài khoản mà kế toán sử dụng : 6III. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 7 1. Khái niệm: 7 2. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp : 7 3. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp : 8 4. Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp: 121Phần II: Thực trạng và một số ý kiến về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thương mại. 241.Thành tựu dạt được 242 Hạn chế của chuyên đề 243. Bộ máy kế toán: 25 Kết luận 26

MỤC LỤC:

PhầnI: Những lý luận về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp thương mại 2

I.Đặc điểm hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới quá trình bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp thương mại .2

1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại: .2

2.Nhiệm vụ của kế toán ở doanh nghiệp thương mại .2

3.Ý nghĩa của hoạt động bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại3

II.Nội dung cơ bản tiền đề cho hạch toán kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: . 4

1.Phạm vi bán hàng 4

2.các phương thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại 5

3.Giá cả của hàng bán: 5

4.phương thức thanh toán 6

5.Chứng từ và tài khoản mà kế toán sử dụng : 6

III. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 7

1. Khái niệm: 7

2. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp : 7

3. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp : 8

4. Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp: 12

1

Phần II: Thực trạng và một số ý kiến về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thương mại. 24

1.Thành tựu dạt được 24

2 Hạn chế của chuyên đề 24

3. Bộ máy kế toán: 25

Kết luận 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY