Chuyên đề Giải pháp tín dụng nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Hoàng Mai

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 6

Chương I: Tín dụng và hiệu quả tín dụng đối với KTNo&PTNT tại các NHTM .8

1. Ngân hàng thương mại 8

1.1 Khái niệm . .8

1.2 Các chức năng .9

1.3 Các hoạt động cơ bản .12

2. Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 15

2.1 Khái niệm 15

2.2 Đặc điểm . .15

3. Cho vay thúc đẩy KTNo&PTNT tại các NHTM .17

3.1 Khái niệm 17

3.2 Đặc điểm .17

3.3 Quy trình cho vay .18

4. Hiệu quả cho vay thúc đẩy KTNo&PTNN tại các NHTM .18

4.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay thúc đẩy KTNo&PTNT tại các NHTM .18

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay thúc đẩy KTNo&PTNT tại các NHTM .21

Chương II: Thực trạng cho vay nhằm thúc đẩy KTNo&PTNT tại chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai .27

1. Khái quát chung về NHNo&PTNT Hoàng Mai .27

1.1 Sơ lược quá trình phát triển .27

1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức . .28

1.3 Chức năng nhiệm vu . .30

1.4 Khái quát tình hình hoạt động 37

2. Thực trạng cho vay nhằm thúc đẩy KTNo&PTNT tại chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 41

3. Đánh giá thực trạng cho vay nhằm thúc đẩy KTNo&PTNT tại chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 45

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động cho vay và thúc đẩy KTNo&PTNT tại chi nhánh NHNO&PTNT Hoàng Mai 49

1. Định hướng phát triển NHNo&PTNT Hoàng Mai 49

2. Một số giải pháp 51

3. Một số kiến nghị 53

3.1 Kiến nghị với NHNN Việt Nam .53

3.2 Kiến nghị với cán bộ nghành liên quan .54

3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 56

3.4 Kiến nghị với NHNo&PTNT Hoàng Mai .57

Kết luận 60

Nhận xét đánh giá của giáo viên . . .trang cuối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY