Chuyên đề Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thanh Hoá

Mục lục.Lời mở đầu .1ChươngI: Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại 2I. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại .31. Ngân hàng thương mại .31.1. Khái niệm ngân hàng thương mại .31.2. Vai trò, chức năng của các ngân hàng thương mại 61.3.Các nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại .102. Tín dụng .112.1. Khái niệm 112.2. Phân loại tín dụng ngân hàng .132.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế .16II. Rủi ro và lý thuyết phòng ngừa rủi ro tại các ngân hàng thương mại .161. Khái niệm và phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng 161.1. Khái niệm 161.2. Phân loại .182. Những nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại .192.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng 192.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng .192.3. Nguyên nhân từ thị trường .193. Các chỉ tiêu đánh gía rủi ro trong hoạt động ngân hàng .203.1. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng .203.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro thanh khoản .203.3. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro lãi suất .20III. Rủi ro tín dụng và sự cần thiết phòng ngừa rủi ro tín dụng .211. Rủi ro tín dụng .211.1. Khái niệm .211.2. Phân loại rủi ro tín dụng .222. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng .222.1 Những dấu hiệu phát sinh từ khách hàng .222.2 Những dấu hiệu phát sinh từ chính sách tín dụng của ngân hàng 253. ảnh hưởng và tác động của rủi ro tín dụng với hoạt động kinh doanh của ngân hàng .264. Các chỉ tiêu đánh gía rủi ro tín dụng .275. Nhân tố gây ra rủi ro tín dụng 295.1. Những nguyên nhân xuất phát từ ngân hàng .305.2. Những nguyên nhân xuất phát từ khách hàng .315.3. Những nguyên nhân khác 326. Nguyên lý phòng ngừa rủi ro tín dụng .32Chương II. Thực trạng rủi ro tín dụng và hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT Thanh hoá . 34I. Lịch sử hình thành và phát triển . 34 II. Tổ chức bộ máy . 34III.Tình hình hoạt động kinh doanh . 371.Kết quả hoạt động kinh doanh .37 2.Thực trạng hoạt động cho vay .39IV.Thực trạng công tác thẩm định tại ngân hàng .411.Thẩm định khách hàng .412.Thẩm định tình hình kinh doanh .423.Thẩm định dự án đóng tàu HOANG SON STAR 444.Thẩm định dự án vay vốn lưu động .475.Tổng hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng 506.Thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay 51 7.Kết luận và đề xuất .52Chương III. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NH .55I. Định hướng phát triển của NH . 551. Mục tiêu kinh doanh năm 2007 .552. Dự kiến triển khai hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NH 56II. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NH .57Kết luận .63Danh mục tài liệu tham khảo .64

Mục lục.

Lời mở đầu .1

ChươngI: Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại 2

I. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại .3

1. Ngân hàng thương mại .3

1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại .3

1.2. Vai trò, chức năng của các ngân hàng thương mại 6

1.3.Các nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại .10

2. Tín dụng .11

2.1. Khái niệm 11

2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng .13

2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế .16

II. Rủi ro và lý thuyết phòng ngừa rủi ro tại các ngân hàng thương mại .16

1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng 16

1.1. Khái niệm 16

1.2. Phân loại .18

2. Những nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại .19

2.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng 19

2.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng .19

2.3. Nguyên nhân từ thị trường .19

3. Các chỉ tiêu đánh gía rủi ro trong hoạt động ngân hàng .20

3.1. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng .20

3.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro thanh khoản .20

3.3. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro lãi suất .20

III. Rủi ro tín dụng và sự cần thiết phòng ngừa rủi ro tín dụng .21

1. Rủi ro tín dụng .21

1.1. Khái niệm .21

1.2. Phân loại rủi ro tín dụng .22

2. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng .22

2.1 Những dấu hiệu phát sinh từ khách hàng .22

2.2 Những dấu hiệu phát sinh từ chính sách tín dụng của ngân hàng 25

3. ảnh hưởng và tác động của rủi ro tín dụng với hoạt động kinh doanh của ngân hàng .26

4. Các chỉ tiêu đánh gía rủi ro tín dụng .27

5. Nhân tố gây ra rủi ro tín dụng 29

5.1. Những nguyên nhân xuất phát từ ngân hàng .30

5.2. Những nguyên nhân xuất phát từ khách hàng .31

5.3. Những nguyên nhân khác 32

6. Nguyên lý phòng ngừa rủi ro tín dụng .32

Chương II. Thực trạng rủi ro tín dụng và hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT Thanh hoá . 34

I. Lịch sử hình thành và phát triển . 34

II. Tổ chức bộ máy . 34

III.Tình hình hoạt động kinh doanh . 37

1.Kết quả hoạt động kinh doanh .37 2.Thực trạng hoạt động cho vay .39

IV.Thực trạng công tác thẩm định tại ngân hàng .41

1.Thẩm định khách hàng .41

2.Thẩm định tình hình kinh doanh .42

3.Thẩm định dự án đóng tàu HOANG SON STAR 44

4.Thẩm định dự án vay vốn lưu động .47

5.Tổng hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng 50

6.Thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay 51

7.Kết luận và đề xuất .52

Chương III. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NH .55

I. Định hướng phát triển của NH . 55

1. Mục tiêu kinh doanh năm 2007 .55

2. Dự kiến triển khai hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NH 56

II. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NH .57

Kết luận .63

Danh mục tài liệu tham khảo .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY