Chuyên đề Giải pháp nhằm thu hút khách là các hãng, tổ chức, công ty trong nước đi chương trình du lịch khuyến thưởng của công ty Viettran Tour

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Danh mục các từ viết tắt LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DU LỊCH KHUYẾN THƯỞNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH 31.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh lữ hành 31.1.1 Định nghĩa kinh doanh lữ hành 31.1.2 Phân loại kinh doanh lữ hành. 51.2 Du lịch khuyến thưởng 61.2.1 Khái niệm du lịch khuyến thưởng 61.2.2 Đặc điểm du lịch khuyến thưởng 91.2.3 Đặc điểm thị trường khách 111.2.4 Các điều kiện để phát triển du lịch khuyến thưởng 121.3 Các giải pháp thu hút đối với thị trường khách đi chương trình du lịch khuyến thưởng 151.3.1 Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu 151.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt của sản phẩm 161.3.3 Đa dạng hoá kênh phân phối 191.3.4 Xúc tiến sản phẩm dịch vụ 201.3.5 Áp dụng mức giá bán linh hoạt 221.3.6 Hoạt động hậu bán hàng 24CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG THU HÚT THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH KHUYẾN THƯỞNG CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR 272.1 Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty Vietran tour 272.1.1 Khái quát về trụ sở chính của Vietran tour tại Hà Nội 272.1.2 Cơ cấu tổ chức trụ sở chính của Vietran tour tại Hà Nội 302.1.3 Điều kiện kinh doanh 342.1.4 Kết quả kinh doanh của công ty năm 2007 372.1.5 Nhận xét của bản thân về hoạt động kinh doanh của công ty 432.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thu hút thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty Vietran tour 502.2.1 Kết quả khai thác thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty trong 3 năm qua 502.2.2 Công tác nghiên cứu thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty 532.2.3 Thực trạng cung cấp sản phẩm 572.2.4 Hệ thống kênh phân phối của công ty 612.2.5 Hoạt động xúc tiến của công ty 632.2.6 Chính sách giá mà công ty áp dụng 662.2.7 Hoạt động hậu bán hàng 682.3 Nhận xét đánh giá về hoạt động thu hút khách đi chương trình du lịch khuyến thưởng của công ty Vietran tour 692.3.1 Thuận lợi 692.3.2 Khó khăn 70CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH LÀ CÁC HÃNG, TỔ CHỨC, CÔNG TY TRONG NƯỚC ĐI CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHUYẾN THƯỞNG 743.1 Phương hướng mục tiêu của công ty trong những năm tới 743.1.1 Phương hướng mục tiêu chung 743.1.2 Phương hướng mục tiêu đối với thị trường khách du lịch khuyến thưởng 753.2 Một số giải pháp nhằm thu hút thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty Vietran tour. 753.2.1 Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thị trường hiệu quả 753.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt cho sản phẩm. 823.2.3 Đa dạng hóa kênh phân phối 893.2.4 Xúc tiến có hiệu quả trên nhiều phương diện 903.2.5 Áp dụng mức giá linh hoạt 983.2.6 Hoàn thiện chính sách hậu bán hàng 99KẾT LUẬN 103Tài liệu tham khảo 104

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Danh mục các từ viết tắt

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DU LỊCH KHUYẾN THƯỞNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH 3

1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh lữ hành 3

1.1.1 Định nghĩa kinh doanh lữ hành 3

1.1.2 Phân loại kinh doanh lữ hành. 5

1.2 Du lịch khuyến thưởng 6

1.2.1 Khái niệm du lịch khuyến thưởng 6

1.2.2 Đặc điểm du lịch khuyến thưởng 9

1.2.3 Đặc điểm thị trường khách 11

1.2.4 Các điều kiện để phát triển du lịch khuyến thưởng 12

1.3 Các giải pháp thu hút đối với thị trường khách đi chương trình du lịch khuyến thưởng 15

1.3.1 Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu 15

1.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt của sản phẩm 16

1.3.3 Đa dạng hoá kênh phân phối 19

1.3.4 Xúc tiến sản phẩm dịch vụ 20

1.3.5 Áp dụng mức giá bán linh hoạt 22

1.3.6 Hoạt động hậu bán hàng 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG THU HÚT THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH KHUYẾN THƯỞNG CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR 27

2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty Vietran tour 27

2.1.1 Khái quát về trụ sở chính của Vietran tour tại Hà Nội 27

2.1.2 Cơ cấu tổ chức trụ sở chính của Vietran tour tại Hà Nội 30

2.1.3 Điều kiện kinh doanh 34

2.1.4 Kết quả kinh doanh của công ty năm 2007 37

2.1.5 Nhận xét của bản thân về hoạt động kinh doanh của công ty 43

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thu hút thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty Vietran tour 50

2.2.1 Kết quả khai thác thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty trong 3 năm qua 50

2.2.2 Công tác nghiên cứu thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty 53

2.2.3 Thực trạng cung cấp sản phẩm 57

2.2.4 Hệ thống kênh phân phối của công ty 61

2.2.5 Hoạt động xúc tiến của công ty 63

2.2.6 Chính sách giá mà công ty áp dụng 66

2.2.7 Hoạt động hậu bán hàng 68

2.3 Nhận xét đánh giá về hoạt động thu hút khách đi chương trình du lịch khuyến thưởng của công ty Vietran tour 69

2.3.1 Thuận lợi 69

2.3.2 Khó khăn 70

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH LÀ CÁC HÃNG, TỔ CHỨC, CÔNG TY TRONG NƯỚC ĐI CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHUYẾN THƯỞNG 74

3.1 Phương hướng mục tiêu của công ty trong những năm tới 74

3.1.1 Phương hướng mục tiêu chung 74

3.1.2 Phương hướng mục tiêu đối với thị trường khách du lịch khuyến thưởng 75

3.2 Một số giải pháp nhằm thu hút thị trường khách du lịch khuyến thưởng của công ty Vietran tour. 75

3.2.1 Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thị trường hiệu quả 75

3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt cho sản phẩm. 82

3.2.3 Đa dạng hóa kênh phân phối 89

3.2.4 Xúc tiến có hiệu quả trên nhiều phương diện 90

3.2.5 Áp dụng mức giá linh hoạt 98

3.2.6 Hoàn thiện chính sách hậu bán hàng 99

KẾT LUẬN 103

Tài liệu tham khảo 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY