Chuyên đề Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 3

1.1. Năng lực cạnh tranh 3

1.1.1.Khái niệm. 3

1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh . 4

1.1.2.1. Các yếu tố bên ngoài 4

1.1.2.2.Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. 6

1.1.3 Tiêu thức đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 7

1.2. Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh 8

1.2.1. Mô hình 5 lực lượng của Micheal Porter 8

1.2.2. Mô hình BCG.11

1.2.3. Mô hình McKensy.15

1.3.Tóm tắt nội dung chương 1.17

Chương II. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần 18

cơ khí xây dựng số 5. 18

2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5. 18

2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5. 18

2.1.2.Các sản phẩm dịch vụ cung cấp của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 5. 20

2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 5 23

2.2.1.Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty. 29

2.2.1.1. Môi trường vĩ mô. 29

2.2.1.2 Môi trường ngành 33

2.2.2.Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty. 39

2.2.2.1.Tiềm lực tài chính. 40

2.2.2.2.Tiềm lực con người. 44

2.2.2.3.Hoạt động marketing. 47

2.2.2.5.Cơ cấu tổ chức của công ty. 51

2.3.Đánh giá tổng quan về Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5. 52

2.3.1 Những điểm mạnh của Công ty ( S ) 52

2.3.2.Những điểm yếu của Công ty ( W ). 52

2.3.3.Các cơ hội với Công ty ( O ). 53

2.3.4.Các mối thách thức với Công ty ( T ). 54

2.4.Tóm tắt chương II. 54

Chương III. Các đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 5. 55

3.1. Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5 giai đoạn 2010 -2015. 55

3.1.1. Sứ mệnh, tầm nhìn Chiến lược của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 5. 55

3.1.2.Các phương án chiến lược của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 giai đoạn 2010-2015. 56

3.2.Các giải pháp thực hiện chiến lược. 59

3.2.1.Giải pháp tài chính. 59

3.2.2.Giải pháp về marketing. 60

3.2.3.Giải pháp về sản xuất. 60

3.3.4. Giải pháp về chi phí 61

3.3.5.Giải pháp về nguồn nhân lực. 61

3.3.6. Giải pháp về .62

3.3.7.Giải pháp về công nghệ. 63

3.3.8.Xây dựng văn hoá Công ty. 63

3.3.Tóm tắt chương III. 65

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY