Chuyên đề Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đống Đa

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

Chương I: Rủi ro trong TTQT theo phương thức Tín dụng chứng từ 4

1.1 TTQT của Ngân hàng Thương mại 4

1.1.1 Khài niệm 4

1.1.2 Vai trò của TTQT 4

1.1.3 Phương thức tín dụng chứng từ 6

1.1. Rủi ro trong TTQT theo phương thức Tín dụng chứng từ 13

1.2.1 Khái niệm rủi ro trong TTQT 13

1.2.2 Rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ 14

Chương II: Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Đống Đa 23

2.1 Tổng quan về Sacombank chi nhánh Đống Đa 23

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Sacombank 23

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 26

2.1.3 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank chi nhánh Đống Đa 27

2.2 Thực trạng rủi ro trong TTQT theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Sacombank chi nhánh Đống Đa 31

2.2.1 Quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán Tín dụng chứng từ. 31

2.2.2 Tình hình thanh toán Tín dụng chứng từ tại Sacombank chi nhánh Đống Đa 42

2.2.3 Thực trạng rủi ro trong TTQT theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Sacombank chi nhánh Đống Đa 47

Chương III: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sacombank chi nhánh Đống Đa 56

3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro theo phương thức Tín dụng chứng từ 56

3.1.1 Giải pháp ở tầm vĩ mô 56

3.1.2 Giải pháp ở tầm vi mô 60

3.2 Một số kiện nghị 67

3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàngNhà nước 67

3.2.2 Kiến nghị với Chính phủ 68

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY