Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải Hồng Vân

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1

I . Giới thiệu chung về công ty TNHH vận tải Hồng Vân 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

2. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty 3

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 3

3.1 Đặc điểm, cơ cấu tổ chức sản xuất 5

3.2 Đặc điểm, cơ cấu tổ chức quản lý 7

II. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty 8

1. Nhóm yếu tố bên ngoài. 8

1.1.Nhu cầu thị trường. 8

1.2. Trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. 9

1.3. Các công ty vận tải (đường sắt, đường biển, container). 10

1. 4. Chính sách của nhà nước. 10

2. Nhóm yếu tố bên trong 11

2.1. Lao động. 11

2.2. Trình độ quản lý của doanh nghiệp. 11

2.3. Chế độ tiền lương tiền thưởng. 11

2.4. Khả năng công nghệ và máy móc thiết bị của doanh nghiệp. 12

3. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 12

3.1. Cơ cấu lao động của Công ty 14

3.2. Phương thức bán hàng của Công ty. 15

3.3. Đối thủ cạnh tranh. 16

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG VÂN 18

I. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải Hồng Vân 18

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2006 – 2007. 18

II.Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty. 20

III. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty 25

1. Những kết quả đạt được. 25

2. Những hạn chế còn tồn tại 26

3. Nguyên nhân 28

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂN G CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG VÂN 30

I- Định hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty 30

II- Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải Hồng Vân 31

1. Giải pháp về thị trường 31

2. Giải pháp về quản lý tài chính 33

3. Giải pháp về cải tiến kỹ thuật và công nghệ 33

4. Giải pháp về người lao động và các mặt công tác khác 37

5. Giải pháp tăng doanh số bán ra 38

6. Giải pháp hạ thấp chi phí 39

7. Giải pháp về việc đẩy mạnh công tác thanh toán thu hồi vốn. 41

KẾT LUẬN 43

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY