Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PTI giai đoạn 2005-2009

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 3

I. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3

1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3

1.1.1. Vai trò của xe cơ giới đối với nền kinh tế 3

1.1.2. Tình hình giao thông đường bộ và hậu quả của tai nạn giao thông 4

1.2. Tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới 6

II.Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 8

2.1.Đối tượng được bảo hiểm 8

2.2. Phạm vi Bảo hiểm 9

2.2.1. Rủi ro được bảo hiểm 9

2.2.2 .Rủi ro loại trừ 10

2.3. Giá trị bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm 11

2.4. Hoạt động giám định và bồi thường tổn thất 20

III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 26

3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 26

3.1.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh chung của nghiệp vụ 26

3.1.2. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo khâu công việc 27

CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BHVCXCG TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI 2005-2009 30

I. Giới thiệu chung về công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI 30

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30

1.2. Cơ cấu tổ chức 33

II. Tình hình BHVCXCG trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian qua 39

III. Tình hình triển khai BHVCXCG tại PTI 42

IV. Kết quả và hiệu quả kinh doanh BHVCXCG tại PTI giai đoạn (2005-2009) 59

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BHVCXCG TẠI PTI 64

I. Phương hướng hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện PTI 64

II. Một số thuận lợi và khó khăn 66

2.1. Thuận lợi 66

2.1.1. Sự phát triển của nền kinh tế. 66

2.1.2. Sự phát triển của thị trường bảo hiểm 66

2.1.3. Sự quan tâm của các cơ quan, nhà nước. 68

2.1.4. Trình độ của khai thác viên bảo hiểm 69

2.1.5. Thuận lợi từ bản thân PTI và kênh bán hàng qua VNPost 69

2.2. Khó khăn 69

2.2.1. Mức độ cạnh tranh 69

2.2.2. Phí bảo hiểm và các chi phí khác 70

2.2.3. Khai thác viên bảo hiểm 70

2.2.4. Xuất phát từ bản thân PTI. 71

III. Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 71

3.1. Đối với khâu khai thác 71

3.2.Đối với khâu giám định, bồi thường tổn thất 76

3.2.3.Đối với khâu đề phòng hạn chế tổn thất 80

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY