Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM. 3I. Tổng quan về NHTM. 31. Khái niệm và đặc điểm về NHTM. 32. Vai trò và chức năng của NHTM. 53. Các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM. 10II.Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 111.1. Vốn và sự cần thiết phải huy động vốn. 111.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM. 221.2.1. Huy động qua các tài khoản tiền gửi. 221.2.2. Huy động vốn qua các tài khoản tiền gửi tiết kiệm. 241.2.3. Huy động qua việc phát hành các công cụ nợ. 25III. Hiệu quả hoạt động huy động vốn 261. Khái niệm: Hiệu quả huy động vốn là gì? 262. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 272.1. Các chỉ tiêu định lượng 272.2. Các chỉ tiêu định tính. 282.2.1. Mức thuận lợi và lợi ích của khách hàng gửi tiền. 282.2.2. Uy tín ngân hàng và số lượng vốn bị rút trước hạn. 292.2.3. Mức độ đa dạng hoá của các hình thức huy động vốn. 303. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn. 313.1.Các nhân tố chủ quan: 313.2. Các nhân tố khách quan: 33CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI. 352.1 Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 352.2 Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 432.3 Nhận xét, đánh giá kết quả huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. 552.4 Những hạn chế trong công tác huy động vốn và nguyên nhân của nó. 57CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI. 613.1- Định hướng cho công tác huy động vốn tại chi nhánh: 613.1.1 Nhu cầu về vốn để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới: 613.1.2-Định hướng cho công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 633.2- Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội. 653.2.1- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn: 653.2.2- Mở rộng quan hệ đại lý và mạng lưới huy động: 673.2.3- Không ngừng đổi mới công nghệ Ngân hàng: 683.2.4- Huy động vốn gắn liền với các mặt hoạt động của ngân hàng: 693.2.5- Chiến lược khách hàng: 703.2.6- Chính sách cán bộ đúng đắn phù hợp với nhu cầu kinh doanh: 723.3- Những giải pháp điều kiện: 733.3.1- Hoàn thiện chính sách, hành lang pháp lý: 733.3.2- Sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô: 743.3.3- Tạo lập và phát triển thị trường vốn: 753.3.4- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các vấn đề về ngân hàng, tiền tệ, tín dụng: 763.3.5- Chính sách lãi suất: 76KẾT LUẬN 79DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM. 3

I. Tổng quan về NHTM. 3

1. Khái niệm và đặc điểm về NHTM. 3

2. Vai trò và chức năng của NHTM. 5

3. Các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM. 10

II.Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 11

1.1. Vốn và sự cần thiết phải huy động vốn. 11

1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM. 22

1.2.1. Huy động qua các tài khoản tiền gửi. 22

1.2.2. Huy động vốn qua các tài khoản tiền gửi tiết kiệm. 24

1.2.3. Huy động qua việc phát hành các công cụ nợ. 25

III. Hiệu quả hoạt động huy động vốn 26

1. Khái niệm: Hiệu quả huy động vốn là gì? 26

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 27

2.1. Các chỉ tiêu định lượng 27

2.2. Các chỉ tiêu định tính. 28

2.2.1. Mức thuận lợi và lợi ích của khách hàng gửi tiền. 28

2.2.2. Uy tín ngân hàng và số lượng vốn bị rút trước hạn. 29

2.2.3. Mức độ đa dạng hoá của các hình thức huy động vốn. 30

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn. 31

3.1.Các nhân tố chủ quan: 31

3.2. Các nhân tố khách quan: 33

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI. 35

2.1 Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 35

2.2 Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 43

2.3 Nhận xét, đánh giá kết quả huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. 55

2.4 Những hạn chế trong công tác huy động vốn và nguyên nhân của nó. 57

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI. 61

3.1- Định hướng cho công tác huy động vốn tại chi nhánh: 61

3.1.1 Nhu cầu về vốn để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới: 61

3.1.2-Định hướng cho công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 63

3.2- Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội. 65

3.2.1- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn: 65

3.2.2- Mở rộng quan hệ đại lý và mạng lưới huy động: 67

3.2.3- Không ngừng đổi mới công nghệ Ngân hàng: 68

3.2.4- Huy động vốn gắn liền với các mặt hoạt động của ngân hàng: 69

3.2.5- Chiến lược khách hàng: 70

3.2.6- Chính sách cán bộ đúng đắn phù hợp với nhu cầu kinh doanh: 72

3.3- Những giải pháp điều kiện: 73

3.3.1- Hoàn thiện chính sách, hành lang pháp lý: 73

3.3.2- Sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô: 74

3.3.3- Tạo lập và phát triển thị trường vốn: 75

3.3.4- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các vấn đề về ngân hàng, tiền tệ, tín dụng: 76

3.3.5- Chính sách lãi suất: 76

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY