Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Viettel Bắc Ninh

MỤC LỤCMỤC LỤC 1LỜI NÓI ĐẦU 3PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH VIETTEL BẮC NINH 61. Quá trình hình thành và phát triển 62. Một số thông tin cơ bản về chi nhánh 63. Mô hình tổ chức và các phòng ban chức năng 83.1. Mô hình tổ chức: 83.2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Gám Đốc 93.2.1. Giám đốc Chi nhánh: 93.2.2 Phó Giám đốc kỹ thuật: 93.2.3 Phó Giám đốc Kinh doanh cố định: 93.2.4 Phó Giám đốc Kinh doanh di động: 93.2.5 Các phòng ban đầu mối của Chi nhánh: 103.2.6 Mô hình tổ chức tuyến huyện: (Bao gồm 9 chức danh) 10PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTEL BẮC NINH 131. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của chi nhánh. 131.1. Đặc điểm công nghệ. 131.2. Đặc điểm về sản phẩm. 131.2.1. Tính vô hình của sản phẩm dịch vụ viễn thông 131.2.2. Quá trình sản xuất kinh doanh mang tính chất dây truyền. 151.2.3. Quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm 171.2.4. Tải trọng không đồng đều theo thời gian và không gian. 191.3. Đặc điểm về thị trường. 212. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 213. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 223.1. Phân tích doanh thu từng lĩnh vực kinh doanh. 223.2. Phân tích lao động và tiền lượng. 273.3. Phân tích chi phí khoản mục chi phí. 313.4. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh trong 3 năn 334. Những tồn tại và nguyên nhân. 402.1. Tồn tại 402.2. Nguyên nhân tồn tại. 41PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH. 441. Định hướng phát triển của chi nhánh đến năm 2013 441.1. Mục tiêu phát triển. 441.2. Định hướng phát triển 452. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. 462.1. Về công tác kinh doanh. 462.2. Về công tác tổ chức lao động, tiền lương. 472.3. Về công tác tổ chức lao động, tiền lương. 482.3.1. Tổ chức lao động. 482.3.2. Tiền lương. 492.4. Công tác tài chính. 502.5. Công tác đầu tư. 523. Kiến nghị 523.1. Về phía nhà nước 523.2. Về phía chi nhánh 52KẾT LUẬN 53DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH VIETTEL BẮC NINH 6

1. Quá trình hình thành và phát triển 6

2. Một số thông tin cơ bản về chi nhánh 6

3. Mô hình tổ chức và các phòng ban chức năng 8

3.1. Mô hình tổ chức: 8

3.2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Gám Đốc 9

3.2.1. Giám đốc Chi nhánh: 9

3.2.2 Phó Giám đốc kỹ thuật: 9

3.2.3 Phó Giám đốc Kinh doanh cố định: 9

3.2.4 Phó Giám đốc Kinh doanh di động: 9

3.2.5 Các phòng ban đầu mối của Chi nhánh: 10

3.2.6 Mô hình tổ chức tuyến huyện: (Bao gồm 9 chức danh) 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH VIETTEL BẮC NINH 13

1. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của chi nhánh. 13

1.1. Đặc điểm công nghệ. 13

1.2. Đặc điểm về sản phẩm. 13

1.2.1. Tính vô hình của sản phẩm dịch vụ viễn thông 13

1.2.2. Quá trình sản xuất kinh doanh mang tính chất dây truyền. 15

1.2.3. Quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm 17

1.2.4. Tải trọng không đồng đều theo thời gian và không gian. 19

1.3. Đặc điểm về thị trường. 21

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 21

3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 22

3.1. Phân tích doanh thu từng lĩnh vực kinh doanh. 22

3.2. Phân tích lao động và tiền lượng. 27

3.3. Phân tích chi phí khoản mục chi phí. 31

3.4. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh trong 3 năn 33

4. Những tồn tại và nguyên nhân. 40

2.1. Tồn tại 40

2.2. Nguyên nhân tồn tại. 41

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH. 44

1. Định hướng phát triển của chi nhánh đến năm 2013 44

1.1. Mục tiêu phát triển. 44

1.2. Định hướng phát triển 45

2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. 46

2.1. Về công tác kinh doanh. 46

2.2. Về công tác tổ chức lao động, tiền lương. 47

2.3. Về công tác tổ chức lao động, tiền lương. 48

2.3.1. Tổ chức lao động. 48

2.3.2. Tiền lương. 49

2.4. Công tác tài chính. 50

2.5. Công tác đầu tư. 52

3. Kiến nghị 52

3.1. Về phía nhà nước 52

3.2. Về phía chi nhánh 52

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY