Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM 31. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 31.1. Khái niệm tín dụng 31.2. Phân loại tín dụng trung và dài hạn 41.3. Vai trò của hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 92. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 102.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng 102.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 122.2.1. Tỉ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn 122.2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trung và dài hạn 132.2.3. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 142.2.4. Tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn 142.2.5. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 152.2.6. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng 202.2.7. Các nhân tố khách quan khác 222.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 232.3.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là để phát triển kinh tế 232.3.2. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại 25CHƯƠNG 2 26CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ-NH ĐT&PT VIỆT NAM 261. Khái quát về chi nhánh Đông Đô – NH ĐT&PT Việt Nam 261.1. Quá trình hình thành và phát triển 261.2. Những thuận lợi khó khăn 271.2.1. Thuận lợi 271.2.2. Khó khăn 271.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất 2005; 2006; 2007 281.3.1 Tình hình huy động vốn 291.3.2. Công tác tín dụng 291.3.3. Dịch vụ 312. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Đông Đô 312.1. Phân tích cơ cấu tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Đông Đô 312.2. Đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Đông Đô 332.2.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn 332.2.2. Vòng quay vốn trung và dài hạn 332.2.4. Những mặt đã đạt được 342.3.2. Những nhân tố tiêu cực 36CHƯƠNG III 39Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ- NH ĐT&PT VN 391. Phương hướng của chi nhánh Đông Đô về họa động tín dụng trung và dài hạn trong thời gian sắp tới 391.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2008 của chi nhánh Đông Đô 391.1.1. Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu 391.1.2. Phương hướng 391.1.3. Giải pháp, biện pháp thực hiện 401.2. Phương hướng phát triển hoạt động tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh 412. Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh 422.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và chính sách tín dụng hợp lý 432.2. Cải tiến quy trình phân tích tín dụng 462.3. Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khâu trong hoạt động tín dụng 492.4. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 502.5. Nâng cao chất lượng cán bộ trong ngân hàng 512.5.1. Xây dựng các định hướng về chiến lược nguồn nhân lực 512.5.2. Triển khai tốt chiến lược nguồn nhân lực, gồm có các việc 513. Một số kiến nghị 553.1. Kiến nghị với Chính phủ 553.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 573.3. Kiến nghị với NH ĐT& PT VN 59KẾT LUẬN 62

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM 3

1. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 3

1.1. Khái niệm tín dụng 3

1.2. Phân loại tín dụng trung và dài hạn 4

1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 9

2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 10

2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng 10

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 12

2.2.1. Tỉ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn 12

2.2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trung và dài hạn 13

2.2.3. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 14

2.2.4. Tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn 14

2.2.5. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 15

2.2.6. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng 20

2.2.7. Các nhân tố khách quan khác 22

2.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn 23

2.3.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là để phát triển kinh tế 23

2.3.2. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại 25

CHƯƠNG 2 26

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ-NH ĐT&PT VIỆT NAM 26

1. Khái quát về chi nhánh Đông Đô – NH ĐT&PT Việt Nam 26

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26

1.2. Những thuận lợi khó khăn 27

1.2.1. Thuận lợi 27

1.2.2. Khó khăn 27

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất 2005; 2006; 2007 28

1.3.1 Tình hình huy động vốn 29

1.3.2. Công tác tín dụng 29

1.3.3. Dịch vụ 31

2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Đông Đô 31

2.1. Phân tích cơ cấu tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Đông Đô 31

2.2. Đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Đông Đô 33

2.2.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn 33

2.2.2. Vòng quay vốn trung và dài hạn 33

2.2.4. Những mặt đã đạt được 34

2.3.2. Những nhân tố tiêu cực 36

CHƯƠNG III 39

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ- NH ĐT&PT VN 39

1. Phương hướng của chi nhánh Đông Đô về họa động tín dụng trung và dài hạn trong thời gian sắp tới 39

1.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2008 của chi nhánh Đông Đô 39

1.1.1. Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu 39

1.1.2. Phương hướng 39

1.1.3. Giải pháp, biện pháp thực hiện 40

1.2. Phương hướng phát triển hoạt động tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh 41

2. Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh 42

2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và chính sách tín dụng hợp lý 43

2.2. Cải tiến quy trình phân tích tín dụng 46

2.3. Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khâu trong hoạt động tín dụng 49

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 50

2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ trong ngân hàng 51

2.5.1. Xây dựng các định hướng về chiến lược nguồn nhân lực 51

2.5.2. Triển khai tốt chiến lược nguồn nhân lực, gồm có các việc 51

3. Một số kiến nghị 55

3.1. Kiến nghị với Chính phủ 55

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 57

3.3. Kiến nghị với NH ĐT& PT VN 59

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY