Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Việt á

MỤC LỤC

Lời mở đầu .5

Chương 1:cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại

1.1. tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 7

1.1.1.Khái niệm và đặc trưng của tín dụng ngân hàng .7

1.1.1.1.Khái niệm .7

1.1.1.2.Đặc trưng của tín dụng ngân hàng .8

1.1.2.Phân loại tín dụng ngân hàng .9

1.1.2.1.Thời hạn tín dụng . .9

1.1.2.2.Đối tượng tín dụng . .10

1.1.2.3.Mức độ tín nghiệm đối với khách hàng. .10

1.1.2.4.Tính chất của tín dụng .11

1.1.3.Vai trò của tín dụng ngân hàng .11

1.2.chất lượng tín dụng của nhtm . .14

1.2.1.Khái niệm chất lượng tín dụng của ngân hàng .14

1.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng .17

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 19

1.2.3.1.Nhân tố khách quan .19

1.2.3.2.Nhân tố chủ quan .21

Chương2:Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng tmcp việt á.22

2.1.khái quát tình hình hoạt động của nhtmcp việt á 26

2.1.1.Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Việt á .26

2.1.1.1.Sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Việt á .26

2.1.1.2.Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Việt á .27

2.1.2.tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Việt á .28

2.1.2.1.lĩnh vực hoạt động .28

2.1.2.2.Tình hình huy động vốn .29

2.1.2.3.Tình hình sử dụng vốn .31

2.1.2.4.Kết quả kinh doanh của ngân hàng .34

2.2.thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng tmcp việt á giai đoạn hiện nay . .35

2.2.1. Tình hìn nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Việt á .35

2.2.2.Thu lãi từ hoạt động tín dụng .36

2.2.3.Chi trả lãi từ hoạt động tín dụng .37

2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng tại nh Tmcp việt á 38

2.3.1.Những kết quả đạt được .38

2.3.2.Hạn chế và những nguyên nhân .39

Chương 3:

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng tmcp việt á 41

3.1.Mục tiêu, định hướng phát triển của ngân hàng .41

3.1.1.Mục tiêu của ngân hàng .41

3.1.2.Định hướng phát triển của ngân hàng .41

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng tmcp việt á . 42

3.2.1.Xây dựng chiến lược kinh doanh 42

3.2.2.Đa dạng hoá hoạt động tín dụng .44

3.2.3.Thực hiện có hiệu quả quy trình nghiệp vụ tín dụng .45

3.2.4.Tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với các khoản tín dụng .46

3.2.5.Xử lý tốt các khoản nợ quá hạn .47

3.2.6.Giải pháp về nhân tố con người .49

3.3.Một số kiến nghị. .52

3.3.1.Kiến nghị đối với nhà nước .52

3.3.2.Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước .53

Kết luận .55

Tài liệu tham khảo .56

Xác nhận của ngân hàng . .57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY