Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

MỤC LỤC

Chương 1: Lý luận cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án tại NHTM 1

1.1. Khái quát chung vể DADT 1

1.1.1. Khái niệm: 1

1.1.2. Những vai trò của DADT với chủ thể tham gia 2

1.1.3. Những yêu cầu cơ bản của 1 dự án 3

1.2. Khái quát chung về thẩm định dự án đầu tư 4

1.1.1.Khái niệm thẩm định DADT 4

1.1.2. Vai trò của công tác thẩm định DADT 4

1.2.3. Yêu cầu cơ bản với công tác thẩm định 5

1.2.4. Mục tiêu của công tác thẩm định DADT 5

1.2.5. Trình tự và nội dung thẩm định DAĐT 6

1.3. Chất lượng thẩm định dự án tại NHTM 21

1.3.1. Quan điểm về chất lượng thẩm định DA 21

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định dự án: 22

1.3.3. Các nhân tố ảnh hương đến chất lượng công tác thẩm định 23

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định DADT tại sở giao dịch NHNT VN 25

2.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của sở giao dịch NHNTVN 25

2.2. Vài nét về hoạt động kinh doanh của SGD NHNT 27

2.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn 27

2.2.2. Hoạt động tín dụng 29

2.2.3. Các hoạt động khác 31

2.2.4. Kết quả kinh doanh

2.3. Thực trạng công tác thẩm định DADT tại SGD VCB 32

2.3.1. Tổ chức thẩm định 32

2.3.2. Phân tích quy trình thẩm định 1 dự án cụ thể 36

C. KếT LUậN Error! Bookmark not defined.

2.3.3. Đánh giá chất lượng công tác thẩm định đã đạt được của dự án

2.4. Nhận xét về công tác thẩm định DADT tại SGD NHNT VN 55

2.4.1. Những mặt đã đạt được 55

2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 59

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam 64

3.1. Định hướng phát triển của công tác thẩm định tại SGD NHNTVN trong tương lai 64

3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển chung của SGD NHNT 64

3.1.2. Chiến lược cụ thể: 64

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định 65

3.2.1.Giải pháp về phương pháp thẩm định 65

3.2.2. Giải pháp thông tin tín dụng 66

3.2.3. Giải pháp nguồn nhân lực 67

3.2.4. Giải pháp về quản trị, tổ chức điều hành 68

3.2.5. Giải pháp hỗ trợ thẩm định 70

3.2.6. Giải pháp về chiến lược khách hàng 71

3.3. Một số kiến nghị 72

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 72

3.3.2. Kiến nghị với NHNN 73

3.3.3. Đối với NHNTVN 73

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY