Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương

MỤC LỤC Lời mở đầu! 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 31.1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 31.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán: 31.1.2 Phân loại công ty chứng khoán: 41.1.3 Những hoạt động chính của một CTCK: 81.1.4 Vai trò của CTCK : 161.2 NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: 181.2.1 Khái niệm, chức năng và những nét đặc trưng của hoạt động Môi giới chứng khoán: 181.2.2 Vai trò của hoạt động Môi giới chứng khoán: 251.2.3 Phân loại hoạt động Môi giới chứng khoán: 291.2.4 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCK . 301.2.5 Những nhân tố tác động tới hoạt động Môi giới chứng khoán: 312.1 Giới thiệu tổng quan về CTCK Ngân hàng Công Thương Việt Nam : 362.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CTCK Ngân Hàng Công Thương Việt Nam : 362.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực trong công ty: 382.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty: 422.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM. 472.2.1 Quy trình hoạt động giao dịch tại IBS: 472.2.2 Tình hình đóng, Mở tài khoản 502.2.3. Tình hình nhân sự của phòng Môi giới: 512.2.4 Tình hình doanh thu từ hoạt động Môi giới: 52Bảng : Tình hình thu phí môi giới qua các năm( ĐV: VND) 532.2.5 Đánh giá những kết quả và hạn chế hoạt động Môi giới IBS: 542.2.5 Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động Môi giới: 58CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CTCK NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 623.1 NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA. 623.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 643.2.1 Kinh nghiệm rút ra: 643.2.2 Phương hướng, biện pháp kinh doanh năm 2007: 643.2 NHỮNG ĐỀ XUẤT CÁ NHÂN CHO GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 663.2.1 Cơ sở của những đề xuất: 663.2.2 Đề xuất với công ty: 663.2.3 Đề xuất với phòng Môi giới: 68KẾT LUẬN 73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC

Lời mở đầu! 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 3

1.1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán: 3

1.1.2 Phân loại công ty chứng khoán: 4

1.1.3 Những hoạt động chính của một CTCK: 8

1.1.4 Vai trò của CTCK : 16

1.2 NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: 18

1.2.1 Khái niệm, chức năng và những nét đặc trưng của hoạt động Môi giới chứng khoán: 18

1.2.2 Vai trò của hoạt động Môi giới chứng khoán: 25

1.2.3 Phân loại hoạt động Môi giới chứng khoán: 29

1.2.4 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCK . 30

1.2.5 Những nhân tố tác động tới hoạt động Môi giới chứng khoán: 31

2.1 Giới thiệu tổng quan về CTCK Ngân hàng Công Thương Việt Nam : 36

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CTCK Ngân Hàng Công Thương Việt Nam : 36

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực trong công ty: 38

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty: 42

2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM. 47

2.2.1 Quy trình hoạt động giao dịch tại IBS: 47

2.2.2 Tình hình đóng, Mở tài khoản 50

2.2.3. Tình hình nhân sự của phòng Môi giới: 51

2.2.4 Tình hình doanh thu từ hoạt động Môi giới: 52

Bảng : Tình hình thu phí môi giới qua các năm( ĐV: VND) 53

2.2.5 Đánh giá những kết quả và hạn chế hoạt động Môi giới IBS: 54

2.2.5 Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động Môi giới: 58

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CTCK NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 62

3.1 NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA. 62

3.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 64

3.2.1 Kinh nghiệm rút ra: 64

3.2.2 Phương hướng, biện pháp kinh doanh năm 2007: 64

3.2 NHỮNG ĐỀ XUẤT CÁ NHÂN CHO GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 66

3.2.1 Cơ sở của những đề xuất: 66

3.2.2 Đề xuất với công ty: 66

3.2.3 Đề xuất với phòng Môi giới: 68

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY