Chuyên đề Giải pháp mở rộng nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

NỘI DUNG 4

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại. 4

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại. 4

1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại. 5

1.1.2.1. Trung gian tài chính. 5

1.1.2.2. Tạo phương tiện thanh toán. 5

1.1.2.3. Trung gian thanh toán. 6

1.1.3. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại. 7

1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 7

1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn. 7

1.1.3.3 Hoạt động khác. 8

1.2. Tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng thương mại. 9

1.2.1. Vai trò nguồn tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng thương mại. 9

1.2.2. Phân loại. 9

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc gia tăng nguồn tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại. 10

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẾN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 11

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 11

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 11

2.1.2. Cơ cấu bộ máy, tổ chức. 15

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng vài năm gần đây 24

2.1.3.1. Hoạt động kinh doanh năm 2006. 24

2.1.3.2. Hoạt động kinh doanh năm 2008: 30

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 37

2.1.4.1. Thuận lợi: 37

2.1.4.2. Khó khăn: 38

2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 38

2.2.1. Danh mục các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trong Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội. 38

2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 47

2.3.1. Những kết quả đạt được. 47

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 48

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 49

3.1. Định hướng cho hoạt động huy động vốn trong thời gian tới 49

3.1.1. Định hướng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 49

3.1.2. Định hướng cho hoạt động huy động vốn của Ngân hàng trong thời gian tới 49

3.2. Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng. 50

3.3. Kiến nghị 50

3.3.1. Với Ngân hàng trung ương. 50

3.3.2. Với khách hàng. 51

KẾT LUẬN 52

Danh mục tài liệu tham khảo 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY