Chuyên đề Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại BIDV Hà Thành

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. 2

1.1. Tín dụng chứng từ là một phương thức thanh toán quốc tế tại NHTM. 2

1.1.1. Các phương thức thanh toán quốc tế: 2

1.1.2. Tín dụng chứng từ- một phương thức thanh toán quốc tế của NHTM: 4

1.2. Các loại rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ : 17

1.2.1. Rủi ro tín dụng: 17

1.2.2. Rủi ro đạo đức: 19

1.2.3. Rủi ro hàng hóa: 21

1.2.4. Rủi ro quốc gia: 22

1.2.5. Rủi ro pháp lý: 23

1.2.6. Rủi ro ngoại hối: 23

1.2.7. Rủi ro tác nghiệp: 24

1.3. Nguyên nhân dẫn tới rủi ro trong thanh toán quốc tế theo L/C 25

1.3.1. Do sự biến động của nền kinh tế thị trường 25

1.3.2. Do thông tin không đầy đủ 25

1.3.3. Các nhân tố vĩ mô và các nhân tố bất khả kháng: 25

1.3.4.Năng lực và đạo đức kinh doanh của các nhà nhập khẩu: 26

1.3.5. Các nguyên nhân khác: 28

1.4. Các biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo L/C của ngân hàng thương mại: 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI BIDV HÀ THÀNH. 32

2.1 Hoạt động thanh toán quốc tế theo L/C tại BIDV Hà Thành: 32

2.1.1. Khái quát về tình hình hoạt động của BIDV Hà Thành: 32

2.1.2. Thanh toán quốc tế theo tín dụng chứng từ tại BIDV Hà Thành: 34

2.2 Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế theo L/C tại BIDV Hà Thành: 40

2.2.1. Trong thanh toán L/C xuất: 44

2.2.2. Trong thanh toán L/C nhập: 45

2.3 Những nguyên nhân gây ra rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức L/C tại BIDV Hà Thành: 46

2.3.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng: 46

2.3.2. Nguyên nhân từ phía BIDV Hà Thành: 47

2.3.3. Nguyên nhân trên giác độ vĩ mô: 48

2.4. Đánh giá thực trạng quản lí rủi ro trong thanh toán quốc tế theo L/C tại BIDV Hà Thành: 51

2.4.1. Ban hành hệ thống các qui chế, qui trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế mới chặt chẽ. 52

2.4.2. Xác lập qui chế, thể lệ cho nghiệp vụ bảo lãnh L/C trả chậm: 53

2.4.3. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lí 53

2.4.4. Qui định hạn mức tín dụng và hạn mức mở L/C đối với từng loại hình doanh nghiệp : 54

2.4.5. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro: 55

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI BIDV HÀ THÀNH 58

3.1. Định hướng hoạt động thanh toán quốc tế theo L/C tại BIDV HT: 58

3.1.1. Định hướng hoạt động thanh toán quốc tế của BIDV HT: 58

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo L/C tại BIDV HT: 59

3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo L/C tại BIDV HT: 61

3.2.1. Giải pháp về nghiệp vụ trong thanh toán quốc tế: 61

3.2.2. Giải pháp về nguồn ngoại tệ để thanh toán L/C: 68

3.2.3. Giải pháp trong công tác tổ chức, đào tạo cán bộ: 69

3.2.4. Giải pháp về công tác kiểm tra, kiểm soát: thành lập bộ phận quản lí và phòng ngừa rủi ro 71

3.2.5. Đẩy mạnh công tác tư vấn cho khách hàng: 71

3.2.6. Nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng công nghệ: 73

3.3 Một số kiến nghị: 73

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các ngành liên quan: 73

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước: 76

3.3.3. Kiến nghị đối với khách hàng: 78

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY