Chuyên đề Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thủ Đô

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ RỦI RO TRONG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 3

1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế 3

1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế 3

1.1.2 Vai trò thanh toán quốc tế. 3

1.1.2.1. Đối với nền kinh tế 3

1.1.2.2. Đối với ngân hàng 4

1.1.2.3. Đối với khách hàng 4

1.1.3 Vai trò của ngân hàng trong thanh toán quốc tế. 5

1.2 Rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế 5

1.2.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance) 5

1.2.1.1 Khái niệm phương thức chuyển tiền 5

1.2.1.2 Rủi ro trong phương thức chuyển tiền 6

1.2.2 Phương thức nhờ thu 7

1.2.2.1 Khái niệm 7

1.2.2.2 Phân loai và qui trình nghiệp vụ 8

1.2.3 Phương thức tín dụng chứng từ 11

1.2.3.1 Khái niệm: 11

1.2.3.2 Phân loại và qui trình nghiệp vụ một số loại L/C hay được sử dụng 13

1.2.3.3 Rủi ro đối với các bên trong phương thức tín dụng chứng từ 14

1.3 Nguyên nhân và hậu quả dẫn đến rủi ro TTQT 14

1.3.1.1. Nguyên nhân khách quan 15

1.3.1.2. Nguyên nhân chủ quan 15

1.3.2. Một số rủi ro thường gặp trong thanh toán quốc tế 15

1.3.2.1. Rủi ro kỹ thuật (rủi ro tác nghiệp) 15

1.3.2.2. Rủi ro tín dụng 16

1.3.2.3. Rủi ro ngoại hối 16

1.3.2.4. Rủi ro ngân hàng đại lý 16

1.3.2.5. Rủi ro pháp lý 17

1.3.2.6. Rủi ro chính trị 17

1.3.2.7. Rủi ro đạo đức 17

1.3.3. Hậu quả khi phát sinh rủi ro TTQT 17

Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK THỦ ĐÔ 18

2.1. Giới thiệu đôi nét về ngân hàng No&PTNT Thủ Đô 18

2.1.1 Khái quát về Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô 18

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18

2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh NN& PTNT Thủ Đô 19

2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức 19

2.1.1.4 Mô hình tổ chức mạng lướic20

2.1.2 Tình hình kinh doanh của ngân hàng No&PTNT Thủ đô sau hai năm hoạt động (2008, 2009) 21

2.1.2.3 Thực trạng hoạt động từ khi thành lập năm 2008 21

2.2 Thực trạng hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô 22

2.2.1 Thực trạng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô. 23

2.2.1.1 Kết quả hoạt động trong những năm gần đây 27

2.2.1.2 Tổng quan hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô trong thời gian qua. 31

2.2.2 Thực trạng rủi ro TTQT tại Ngân hàng No&PTNT Thủ đô 32

2.2.2.1. Những rủi ro đã xảy ra tại NHNo&PTNT Thủ đô 32

2.2.2.2. Những rủi ro TTQT có thể xẩy ra tại NHNo&PTNT Thủ đô trong thời gian tới. 33

2.2.3. Các giải pháp đã thực hiện để hạn chế rủi ro tại Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô 33

2.2.3.1. Xây dựng quy chế, quy trình hoạt động cho các nghiệp vụ TTQT theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. 34

2.2.3.2. Trình độ của cán bộ TTQT trong ngân hàng cần được nâng cao thông qua các đợt tập huấn, các khóa dào tạo chuyên nghiệp 34

2.2.3.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro cho các nghiệp vụ có liên quan đến TTQT của các bộ phận khác trong Chi nhánh NHNo&PTNT Thủ đô 34

2.2.3.4. Tăng cường thông tin phòng ngừa trong hoạt độngTTQT 35

2.2.3.5. Cơ sở hạ tầng, công nghệ trongTTQT nói riêng và toàn ngân hàng đang từng bước được cải thiện. 35

2.2.3.6. Kiểm tra giám sát 38

2.3. Kết quả đạt được trong TTQT khi áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro 38

2.3.1 Kết quả 38

2.3.2 Vướng mắc, tồn tại 39

Chương 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG TTQT CẦN THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT THỦ ĐÔ 44

3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 44

3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh: 44

3.1.2 Định hướng phát triển của hoạt động TTQT 44

3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro TTQT cần được áp dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Thủ Đô. 42

3.2.1. Giải pháp tổng thể 46

3.2.1.1. Chi nhánh có những kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước để từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý, đặc biệt liên quan đến các nghiệp vụ NHTM 46

3.2.1.2. Tăng cường hợp tác, trao đổi với các NHTM khác về nghiệp vụ TTQT 46

3.2.1.3. Xây dựng mô hình hoạt động TTQT tập trung thống nhất, hợp lý và chuyên sâu trong toàn hệ thống. 47

3.2.1.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc 4

3.2.1.5. Có chế độ trả lương và thưởng, phạt xứng đáng cho cán bộ công nhân viên trong từng ngân hàng 47

3.2.1.4. Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng để phù hợp với yêu cầu của sự phát triển 47

3.2.1.5 Thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro TTQT 48

3.2.1.6 Định kỳ kiểm tra đánh giá, xếp loại hoạt động TTQT trong chi nhánh 48

3.2.2. Giải pháp nghiệp vụ hạn chế rủi ro TTQT cho Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô 48

3.2.2.1. Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ TTQT thực hiện thành thạo, chính xác các nghiệp vụ TTQT 49

3.2.2.2. Các biện pháp hạn chế rủi ro khi thực hiện các nghiệp vụ TTQT tại Ngân hàng No&PTNT Thủ Đô 50

3.2.2.3. Hàng ngày cập nhật thông tin từ thị trường trong nước và thế giới 51

3.2.2.4. Giải pháp phòng ngừa rủi ro từ phía khách hàng 51

3.2.2.5. Giải pháp phòng ngừa rủi ro từ phía ngân hàng đại lý nước ngoài 51

3.2.3. Chi nhánh thực hiện các giải pháp nghiệp vụ TTQT giúp khách hàng hạn chế rủi ro 47

3.3 Kiến nghị 53

3.3.1 Kiến nghị đối với các doanh nghiệp XNK 54

3.3.2 Kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước có liên quan đến hoạt động TTQT 54

KẾT LUẬN 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY