Chuyên đề Giải pháp góp phần thu hút khách hàng đối với hoạt động cho vay tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bến Thành

CHƯƠNG 1 : 1

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 1

I.TÌNH HÌNH CHUNG. 2

II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM. 3

1.Tình hình hoạt động tín dụng 3

1.1 Huy động vốn. 3

1.2 Tình hình cho vay 3

1.3. Tín dụng thực hiện chủ trương chính sách của UBNDTPHCM. 4

1.3.1.Tín dụng kích cầu đầu tư. 4

1.3.2.Tín dụng đối với KCN-KCX. 5

1.3.3 Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp & nông thôn 5

1.4. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. 6

2. Một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động Ngân hàng tại địa bàn TPHCM 6

2.1 Trong hoạt động tín dụng 6

2.2 Trong hoạt động phát triển dịch vụ -công nghệ Ngân hàng 8

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI ĐỊA BÀN TRONG THỜI GIAN TỚI. 8

CHƯƠNG 2: 10

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 10

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG –CHI NHÁNH BẾN THÀNH 10

I.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 11

1.Môi trường kinh tế xã hội trên địa bàn hoạt động của ngân hàng 11

2.Giới thiệu sơ lược: 11

3. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Phương Đông 12

II.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG -CHI NHÁNH BẾN THÀNH 13

1.Qúa Trình Hình Thành Và Phát Triển 13

1.1 Lý do thành lập Ngân hàng Phương Đông- Chi nhánh Bến Thành 13

1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của ngân hàng 13

a) Những thuận lợi 13

b) Những khó khăn 14

2/ Cơ cấu tổ chức hoạt động. 15

2.1 Sơ đồ tổ chức: 15

2.2 Chức năng hoạt động của các bộ phận: 15

2.3 Giới thiệu phòng kinh doanh: 16

3. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng hiện nay 17

4. Mục tiêu-phương hướng hoạt động tương lai tại OCB-Chi nhánh Bến Thành. 17

5. Thực trạng hoạt động tại OCB-Chi Nhánh Bến Thành. 19

5.1. Tình hình huy động vốn. 19

5.1.1 Thực trạng huy động vốn qua các năm 19

5.1.2 Hình thức huy động vốn tại Ngân Hàng: 21

5.2 Hoạt động cấp tín dụng. 24

5.2.1 Quy trình tín dụng : 25

5.2.2 Các hình thức cấp tín dụng tại Ngân Hàng 31

5.3 Phân tích – đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng. 36

5.4 Các hoạt động khác tại Ngân hàng 37

5.5 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 39

III. MỐI QUAN TÂM CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 41

CHƯƠNG 3: 43

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN 43

THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI 43

NGÂN HÀNG. 43

I.BẢN THÂN NGÂN HÀNG 44

1.Về cơ sở vật chất – hệ thống thông tin Ngân hàng 44

2. Nguồn nhân lực 44

3. Đa dạng hoá nguồn vốn huy động 45

4. Chiến lược tiếp thị sản phẩm Ngân hàng 46

4.1 Nghiên cứu và tìm hiểu khách hàng, xây dựng chính sách khách hàng chung - khách hàng ưu đãi. 46

4.2. Sản phẩm cho vay và dịch vụ của Ngân hàng 48

4.3 Các chính sách về Marketting Ngân hàng 49

II. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC &CÁC BAN NGÀNH LIÊN QUAN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY