Chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 3

I.Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

1. Tiêu thụ sản phẩm 3

a.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 3

b.Thực chất tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4

2.Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4

3.Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 5

II. Nội dung tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường 7

1. Về nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 7

2. Về nghiên cứu người tiêu dùng của doanh nghiệp 8

3. Về tổ chức các kênh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 9

4. Về xác định phương thức tiêu thụ của doanh nghiệp 12

5. Quá trình bán hàng 13

6.Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 14

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 17

1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 17

2. Nhân tố ngoài doanh nghiệp 20

CHƯỜNG II: TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG LÂM 24

I. Ciới thiệu chung về công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm 24

1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24

2 Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm 27

II. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm 32

1.Công tác kế hoạch hoá tiêu thụ 32

2. Tình hình thực hiện các công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm 33

3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 35

4. Đánh giá chung trong công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty cô phần nội thất Hoàng Lâm 42

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG LÂM 45

I. Phương hướng, mục tiêu về tiêu thụ sản phẩm 45

1. Mục tiêu phát triển của công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm đến năm 2015 45

2.Phương hướng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm 46

II. Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần nội thất Hoàng Lâm. 47

1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu và mở rộng thị trường. 47

2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 50

3. Đa dạng hoá sản phẩm trong công ty 51

4. Đẩy mạnh chính sách khuyếch trương sản phẩm 51

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực 52

6.Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty 54

KẾT LUẬN 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY