Chuyên đề Giải pháp cho vấn đề tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng thu nhập

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: Lý thuyết chung về tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập 2

1.1. Tăng trưởng kinh tế 2

1.1.1. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế 2

1.1.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế 2

1.2. Phân phối thu nhập và cách đo lường phân phối thu nhâp 2

1.2.1. Khái niệm phân phối thu nhập và bất bình đẳng thu nhập 2

1.2.2. Nguyên nhân gây nên tình trạng bất bình đẳng thu nhập 3

1.2.3. Thước đo về bất bình đẳng thu nhập 4

1.3. Lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập 6

1.3.1. Lý thuyết học thuyết kinh tế cổ điển 6

1.3.2. Lý thuyết của Mac 7

1.3.3. Lý thuyết của Keynes 8

1.3.4. Lý thuyết của trường phái “sau Keynes” và kinh tế vĩ mô hiện đại 9

1.3.4.1. Lý thuyết của trường phái “sau Keynes” 9

1.3.4.2. Lý thuyết của A.Lewis 9

1.3.4.3. Mô hình chữ U ngựơc của Simon Kuznet 10

1.3.5. Lý thuyết của các nhà kinh tế học hiện đại 11

1.3.6. Nhận xét chung về mối quan hệ giữa tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập. 14

CHƯƠNG 2: Thực trạng tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam 16

2.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế 16

2.1.1. Thành tựu về tăng trưởng kinh tế 16

2.1.2. Những mặt hạn chế của tăng trưởng kinh tế 23

2.2. Thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam 24

2.3. Đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam 25

2.3.1. Tăng trưởng kinh tế góp phần giảm bất bình đẳng thu nhập 25

2.3.2. Tăng trưởng kinh tế cao kéo theo tình trạng bất bình đẳng thu nhập gia tăng. 32

2.3.2.1. Tăng trưởng kinh tế cao gây nên bất bình đẳng thu nhập gia tăng. 32

2.3.2.2. Nguyên nhân 40

CHƯƠNG 3: Giải pháp cho vấn đề tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng thu nhập 43

3.1. Quan điểm của Đảng và nhà nước về vấn đề tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập 43

3.2. Các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo 44

3.3. Khuyến nghị 50

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY