Chuyên đề Định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gia vị của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế

MỤC LỤC

Danh mục chữ viết tắt

Lời mở đầu

Chương I: Những vấn đề lý luân chung về xuất khẩu hàng hoá

I. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu hàng hoá

1. Khái niệm

2. Vai trò

3. Các hình thức xuất khẩu củ yếu

II. Các lý thuyết về xuất khẩu

1. Chủ nghĩa trọng thương

2. Lý thuyết lợi thế so sánh

3. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối

4. Lý thuyết tỷ lệ các yếu tố

III. nội dung của hoạt động xuất khẩu

1. nghiên cứu thị trường

1.1. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu

1.2. Lựa chọ thị trường xuất khẩu

1.3. Lựa chọn bạn hàng

1.4. Lựa chọn phương thức giao dịch

2. Đàm phán và ký kết hợp đồng

3. Thực hiện hợp đồng

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu

1.1. Các yếu tố thuộc bản thân doanh nghiệp

1.2. Các yếu tố thuộc môi trường trong nước

1.3. Các nhân tố thuộc môi trường ngoài nước

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu

2.1. Chỉ tiêu tuyệt đối

2.2. Chỉ tiêu tương đối

Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng gia vị Việt Nam thời gian qua

I. Tiềm năng sản xuất hàng gia vị của Việt Nam

1. Tiềm năng

2. Những lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu hàng gia vị của Việt Nam

3. Cơ hội xuất khẩu hàng gia vị của Việt Nam

II. Vai trò của việc xuất khẩu hàng gia vị của Việt Nam

1. Giới thiệu chung về xuất khẩu hàng gia vị của Việt Nam

2. Tình hình tiêu thụ gia vị trên thế giới trong thời gian qua

2.1. Diễn biến giá quốc tế các loại gia vị

2.2. Kênh phân phối gia vị trên thị trường thế giới

2.3. Phương thức buôn bán, đóng gói, vận chuyển gia vị

2.3.1. Phương thức buôn bán

2.3.2. Phương thức đóng gói

2.3.3 Phương thức vận chuyển gia vị

3. Vai trò của xuất khẩu gia vị của Việt Nam

II. Thực trạng xuất khẩu hàng gia vị của Việt Nam

1. Những hạn chế trong xuất khẩu gia vị của Việt Nam

1.1. Thuế và hàng rào phi thuế quan

1.2. Trở ngại về đối thủ cạnh tranh

1.3. Các trở ngại khác

1.4. Những tồn tại và vấn đề đặt ra trong xuất khẩu gia vị của Việt Nam

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Chương III. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gia vị của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

I. Dự báo nhu cầu tiêu thụ gia vị của thế giới trong thời gian qua

1. Xu hướng nhu cầu gia vị thời gian tới

2. Cơ hội mới trong tiêu thụ hàng gia vị trên thế giới trong thời gian tới

3. Những thách thức mới trong hoạt động tiêu thụ gia vị trong thời gian tới

4. Dự đoán về nhu cầu tiêu thụ gia vị trên thế giới thờigian tới

II. Những điều kiện mới của hội nhập kinh tế quốc tế

1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế

2. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của các nước trên thế giới

3. Những nguyên tắc khi hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

4. Chủ trương của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế

III. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gia vị Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1. Giải pháp về đầu tư và tài chính

2. Giải pháp chế biến hàng gia vị xuất khẩu

3. Giải pháp về thị trường

4. Giải pháp ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong chế biến gia vị xuất khẩu

5. Giải pháp giáo dục và đào tạo

6. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

7. Giải pháp phát triển công nghệ sau thu hoạch

IV. Kiến nghị với Nhà nước

Kết luận

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY