Chuyên đề Đánh giá về sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989 đến nay

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO TRÊN THẾ GIỚI 3I. ĐỊA VỊ CỦA LÚA GẠO TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 31.1. Địa vị của lương thực nói chung 31.2. Lúa gạo trong cơ cấu lương thực thế giới 41.3. Địa vị kinh tế của lúa gạo trong khu vực Châu Á 4II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO TRÊN THẾ GIỚI 52.1. Tình hình sản xuất lúa 52.2. Tình hình tiêu thụ gạo toàn cầu 5CHƯƠNG II 8SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU LÚA GẠO CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 1989 - 2000 8I. SẢN XUẤT LÚA Ở VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 8II. SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1989 - 2000 10Schwarz criterion 13III. SẢN XUẤT LÚA THEO VÙNG VÀ MÙA VỤ 153.1. Sản xuất lúa theo vùng 153.2. Vùng ĐBSCL 173.3. Vùng Đồng bằng sông Hồng 173.4. Vùng Trung du miền núi phía Bắc 183.5.Vùng khu Bốn cũ 183.6. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 183.7. Vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 18IV. SẢN XUẤT LÚA THEO MÙA VỤ 19V. XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1989 - 2000 205.1. đánh giá khái quát chung 205.2. Đánh giá mô hình: 21VI. XUẤT KHẨU GẠO QUA CÁC THỜI KỲ 256.1. xuất khẩu gạo giai đoạn 1989 - 1993: 256.2. Giai đoạn từ 1994 đến nay: Phân tổ đầu mối cho các tỉnh vùng lúa 26VII. Chất lượng và thị trường gạo xuất khẩu 267.1. Chất lượng gạo xuất khẩu 26CHƯƠNG III 28ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHO SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU LÚA GẠO Ở NƯỚC TA 28I. NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO 281.1. Công nghệ sau thu hoạch: 281.2. Thị trường 28. 1.3. Về tổ chức 291.4. Sản xuất và giá cả 29II. CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 302.1.Nâng cao chất lúa trong khâu canh tác và thu hoạch 302.2.Giải pháp vĩ mô đối với nông dân 322.3. Giải pháp marketing trong xuất khẩu gạo 33KẾT LUẬN 34

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO TRÊN THẾ GIỚI 3

I. ĐỊA VỊ CỦA LÚA GẠO TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 3

1.1. Địa vị của lương thực nói chung 3

1.2. Lúa gạo trong cơ cấu lương thực thế giới 4

1.3. Địa vị kinh tế của lúa gạo trong khu vực Châu Á 4

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO TRÊN THẾ GIỚI 5

2.1. Tình hình sản xuất lúa 5

2.2. Tình hình tiêu thụ gạo toàn cầu 5

CHƯƠNG II 8

SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU LÚA GẠO CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 1989 - 2000 8

I. SẢN XUẤT LÚA Ở VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ 8

II. SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1989 - 2000 10

Schwarz criterion 13

III. SẢN XUẤT LÚA THEO VÙNG VÀ MÙA VỤ 15

3.1. Sản xuất lúa theo vùng 15

3.2. Vùng ĐBSCL 17

3.3. Vùng Đồng bằng sông Hồng 17

3.4. Vùng Trung du miền núi phía Bắc 18

3.5.Vùng khu Bốn cũ 18

3.6. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 18

3.7. Vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 18

IV. SẢN XUẤT LÚA THEO MÙA VỤ 19

V. XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1989 - 2000 20

5.1. đánh giá khái quát chung 20

5.2. Đánh giá mô hình: 21

VI. XUẤT KHẨU GẠO QUA CÁC THỜI KỲ 25

6.1. xuất khẩu gạo giai đoạn 1989 - 1993: 25

6.2. Giai đoạn từ 1994 đến nay: Phân tổ đầu mối cho các tỉnh vùng lúa 26

VII. Chất lượng và thị trường gạo xuất khẩu 26

7.1. Chất lượng gạo xuất khẩu 26

CHƯƠNG III 28

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHO SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU LÚA GẠO Ở NƯỚC TA 28

I. NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO 28

1.1. Công nghệ sau thu hoạch: 28

1.2. Thị trường 28

. 1.3. Về tổ chức 29

1.4. Sản xuất và giá cả 29

II. CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 30

2.1.Nâng cao chất lúa trong khâu canh tác và thu hoạch 30

2.2.Giải pháp vĩ mô đối với nông dân 32

2.3. Giải pháp marketing trong xuất khẩu gạo 33

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY