Chuyên đề Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và đãi ngộ nguồn nhân lực 21.1.Nguồn nhân lực 21.2. Đãi ngộ nguồn nhân lực 41.2.1 Khái niệm 41.2.2 Vai trò 51.2.3 Nội dung 51.3. Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực 81.3.1 Mục tiêu của chính sách 81.3.2. Nguyên tắc xây dựng các chính sách đãi ngộ 81.3.3. Căn cứ và yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ 91.3.4. Các giải pháp 91.3.4.1.Chính sách tiền lương 91.3.4.2.Các chính sách khác 131.2.5.Triển khai chính sách 131.2.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đãi ngộ hiện nay 141.2.6.1.Môi trường của công ty 141.2.6.2. Môi trường xã hội 151.2.6.3. Bản thân người lao động 151.2.6.4. Bản thân công việc 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐT & XL TÂY HỒ2.1.Giới thiệu sơ lược về Công ty CP ĐT & XL Tây Hồ2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển2.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý2.1.3.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh2.2.Thực trạng chính sách đãi ngộ nguôn nhân lực của công ty2.2.1.Sơ lược về chính sách đãi ngộ2.2.2.Thực trạng chính sách đãi ngộ của công tu CP ĐT & XL Tây Hồ2.2.2.1 Nâng lương Bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong công ty2.2.2.2.Tạo điều kiện cho các công nhân kỹ thuật thi nâng bậc, nâng cao tay nghề nghiệp vụ của mình2.2.2.3. Điều chỉnh khung thu nhập thực lĩnh hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty2.2.2.4. Thưởng cho cán bộ vào các ngày lễ tết, ngày quốc khánh, ngày quốc tế người lao động2.2.2.5.Tuyên dương khen thưởng các cá nhân đơn vị trong công ty2.2.2.6 Quan tâm tới các cháu thiếu nhi là con của cán cộ công nhân viên trong công ty2.2.2.7.Quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên2.2.2.7.Trang bị quần áo Bảo hộ lao động cho cán bbộ kỹ thuật tại công trường2.2.2.8.Quan tâm tới đoàn thanh niên - thế hệ trẻ của Công ty và Hội phụ nữ 332.2.2.Ưu điểm342.2.3. Hạn chế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ1.Định hướng phát triển nguồn nhân lực tại công ty2.Giải pháp thực hiện chính sách3.Kiến nghị để thực thi chính sách KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và đãi ngộ nguồn nhân lực 2

1.1.Nguồn nhân lực 2

1.2. Đãi ngộ nguồn nhân lực 4

1.2.1 Khái niệm 4

1.2.2 Vai trò 5

1.2.3 Nội dung 5

1.3. Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực 8

1.3.1 Mục tiêu của chính sách 8

1.3.2. Nguyên tắc xây dựng các chính sách đãi ngộ 8

1.3.3. Căn cứ và yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ 9

1.3.4. Các giải pháp 9

1.3.4.1.Chính sách tiền lương 9

1.3.4.2.Các chính sách khác 13

1.2.5.Triển khai chính sách 13

1.2.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đãi ngộ hiện nay 14

1.2.6.1.Môi trường của công ty 14

1.2.6.2. Môi trường xã hội 15

1.2.6.3. Bản thân người lao động 15

1.2.6.4. Bản thân công việc 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐT & XL TÂY HỒ

2.1.Giới thiệu sơ lược về Công ty CP ĐT & XL Tây Hồ

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý

2.1.3.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.Thực trạng chính sách đãi ngộ nguôn nhân lực của công ty

2.2.1.Sơ lược về chính sách đãi ngộ

2.2.2.Thực trạng chính sách đãi ngộ của công tu CP ĐT & XL Tây Hồ

2.2.2.1 Nâng lương Bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong công ty

2.2.2.2.Tạo điều kiện cho các công nhân kỹ thuật thi nâng bậc, nâng cao tay nghề nghiệp vụ của mình

2.2.2.3. Điều chỉnh khung thu nhập thực lĩnh hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty

2.2.2.4. Thưởng cho cán bộ vào các ngày lễ tết, ngày quốc khánh, ngày quốc tế người lao động

2.2.2.5.Tuyên dương khen thưởng các cá nhân đơn vị trong công ty

2.2.2.6 Quan tâm tới các cháu thiếu nhi là con của cán cộ công nhân viên trong công ty

2.2.2.7.Quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên

2.2.2.7.Trang bị quần áo Bảo hộ lao động cho cán bbộ kỹ thuật tại công trường

2.2.2.8.Quan tâm tới đoàn thanh niên - thế hệ trẻ của Công ty và Hội phụ nữ 33

2.2.2.Ưu điểm34

2.2.3. Hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ

1.Định hướng phát triển nguồn nhân lực tại công ty

2.Giải pháp thực hiện chính sách

3.Kiến nghị để thực thi chính sách

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY