Chuyên đề Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đầu máy Hà Lào

Chi phí sản xuất chung được hạch toán vào giá thành của sản phẩm sửa chữa đầu máy (Các cấp sửa chữa), chi phí sản xuất chung phat sinh tại cấp sửa chữa nào thì hạch toán vào cấp sửa chữa đó.

Nội dung chi phí sản xuất chung tại phân xưởng sửa chữa bao gồm :

- Chi phí nhân viên phân xưởng (TK 6271)

- Chi phí NVL dùng trong phạm vi phân xưởng (TK 6272)

- Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất dùng chung cho phân xưởng(TK 6273)

- Chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất nhà xưởng (TK 6274)

- Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)

- Chi phí bằng tiền khác (TK 6278)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY