Chuyên đề Cải cách tài chính Việt Nam theo hướng tư do hóa trong thời hội nhập

Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tếhiện nay, việc nâng cao tính chuyển đổi của VND có ý nghĩa quan trọng đối với sựnghiệp phát triển kinh tếvà quá trình hội nhập Quốc tế. Đồng tiền có tính chuyển đổi cao sẽliên kết kinh tếtrong nước với Quốc Tế, thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển, thu hút mạnh mẽcác nguồn vốn nước ngoài, tạo vịthếQuốc Gia trên thịtrường Quốc Tế. Trong quá trình hội nhập, Chính Phủcũng đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực đểtăng tính chuyển đổi của VND. Điển hình là Quyết Định số98/2007/QĐ-TTg ngày 04/07/2007 của ThủTướng Chính Phủphê duyệt “ĐềÁn nâng cao tính chuyển đổi của VND , khắc phục tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế”.Theo đó đến năm 2010, mục tiêu đềra là : “ xây dựng cơchế đểViệt Nam tham gia thanh toán xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu lực pháp lý của các quy định vềquản lý ngoại hối, thu hẹp tiến tới xoá bỏviệc niêm yết, định giá, thanh toán bằng ngoại tệvà kinh doanh ngoại tệtrái phép, xoá bỏchế độthanh toán ngoại tệtrong nước, thu hút sốngoại tệtrôi nổi vào hệthống Ngân Hàng, .Bên cạnh đó, BộKếHoạch và Đầu Tưcho phép nhà đầu tưnước ngoài sửdụng VND tham gia góp vốn đầu tưtrực tiếp tại Việt Nam, giảm và tiến tới xoá bỏcác quy định vềcân đối ngoại tệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài ”

Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tếhiện nay, việc nâng cao tính chuyển đổi của

VND có ý nghĩa quan trọng đối với sựnghiệp phát triển kinh tếvà quá trình hội nhập

Quốc tế. Đồng tiền có tính chuyển đổi cao sẽliên kết kinh tếtrong nước với Quốc Tế,

thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển, thu hút mạnh mẽcác nguồn vốn nước ngoài, tạo vị

thếQuốc Gia trên thịtrường Quốc Tế.

Trong quá trình hội nhập, Chính Phủcũng đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực

đểtăng tính chuyển đổi của VND. Điển hình là Quyết Định số98/2007/QĐ-TTg ngày

04/07/2007 của ThủTướng Chính Phủphê duyệt “ĐềÁn nâng cao tính chuyển đổi của

VND , khắc phục tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế”.Theo đó đến năm 2010, mục tiêu

đềra là : “ xây dựng cơchế đểViệt Nam tham gia thanh toán xuất nhập khẩu, nâng cao

hiệu lực pháp lý của các quy định vềquản lý ngoại hối, thu hẹp tiến tới xoá bỏviệc niêm

yết, định giá, thanh toán bằng ngoại tệvà kinh doanh ngoại tệtrái phép, xoá bỏchế độ

thanh toán ngoại tệtrong nước, thu hút sốngoại tệtrôi nổi vào hệthống Ngân Hàng,

.Bên cạnh đó, BộKếHoạch và Đầu Tưcho phép nhà đầu tưnước ngoài sửdụng VND

tham gia góp vốn đầu tưtrực tiếp tại Việt Nam, giảm và tiến tới xoá bỏcác quy định về

cân đối ngoại tệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY