Chuyên đề Bút pháp trào phúng của Vũ Trọng Phụng

Mục LụcPhần Mở Đầu1. Lý do chọn đề tài . .12. Mục đích .13. Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu 24. Lịch sử vấn đề . .25. Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài . .36. Phương pháp nghiên cứu . .3Nội Dung1. Cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng . 41.1. Cuộc đời . . . .41.2. Sự nghiệp . .62. Bút pháp trào phúng . .72.1. Thuật ngữ trào phúng . 72.2. Bút pháp trào phúng của một số nhà văn Việt Nam .83. Bút pháp trào phúng của Vũ Trọng Phụng . .83.1. Nhân vật trào phúng .93.2. Ngôn ngữ trào phúng .123.3. Giọng điệu trào phúng . .133.4. Các phương diện khác của trào phúng . 14Kết Luận . .16Một số hình ảnh về tác giả Vũ Trọng Phụng và các tác phẩm của ông . .17Tài Liệu Tham Khảo .1

Mục Lục

Phần Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài . .1

2. Mục đích .1

3. Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu 2

4. Lịch sử vấn đề . .2

5. Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài . .3

6. Phương pháp nghiên cứu . .3

Nội Dung

1. Cuộc đời và sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng . 4

1.1. Cuộc đời . . . .4

1.2. Sự nghiệp . .6

2. Bút pháp trào phúng . .7

2.1. Thuật ngữ trào phúng . 7

2.2. Bút pháp trào phúng của một số nhà văn Việt Nam .8

3. Bút pháp trào phúng của Vũ Trọng Phụng . .8

3.1. Nhân vật trào phúng .9

3.2. Ngôn ngữ trào phúng .12

3.3. Giọng điệu trào phúng . .13

3.4. Các phương diện khác của trào phúng . 14

Kết Luận . .16

Một số hình ảnh về tác giả Vũ Trọng Phụng và các tác phẩm của ông . .17

Tài Liệu Tham Khảo .1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY