Chuyên đề Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm may mặc của Hanosimex trên thị trường nội địa

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC BẢNG BIỂU

GIỚI THIỆU 1

Chương 1: Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm may mặc của Hanosimex trên thị trường nội địa 3

I. Những vấn đề cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 3

1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 3

2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 4

a. Đối với nền kinh tế quốc dân. 4

b. Đối với Doanh nghiệp. 4

3. Những nội dung cơ bản của Tiêu thụ sản phẩm. 5

3.1. Nghiên cứu thị trường. 6

3.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 7

3.3. Chuẩn bị hàng hoá xuất bán. 7

3.4. Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm. 8

3.5. Tiến hành quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 8

3.6. Tổ chức hoạt động bán hàng. 9

3.7. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ. 10

4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm. 10

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của Doanh nghiệp. 11

5.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 11

5.1.1 Các chính sách của Nhà nước. 11

5.1.2 Môi trường kinh tế quốc dân. 11

5.1.3 Môi trường tác nghiệp. 13

5.2 Nhân tố bên trong Doanh nghiệp. 14

5.2.1. Chất lượng sản phẩm. 14

5.2.2. Hệ thống kênh phân phối. 15

5.2.3. Nguồn nhân lực 15

5.2.4. Cơ chế quản lý. 15

5.2.5. Các nhân tố khác. 16

II. Khái Quát Chung Về Thị Trường May Mặc Việt Nam 16

1. Đặc điểm về thị trường May mặc nói chung. 16

2. Đặc điểm về thị trường may mặc Việt Nam. 17

Chương 2. Thực Trạng tiêu thụ sản phẩm may mặc của Hanosimex trên thị trường nội địa. 19

I. Khái quát chung về Hanosimex. 19

1. Quá trình hình thành và phát triển. 19

1.1 Giới thiệu chung về Hanosimex. 19

1.3. Các công ty thành viên của Tổng Công Ty và năng lực sản xuất. 21

1.3.1 Nhà Máy Sợi. 21

1.3.2 Công Ty Cổ Phần May Đông Mỹ . 21

1.3.3 Công Ty Cổ Phần Dệt Hà Đông. 21

1.3.4 Nhà Máy Dệt Vải Denim 21

1.3.5 Trung Tâm Dệt Kim Phố Nối. 22

1.3.6 Các Nhà Máy May. 22

1.3.7 Trung Tâm Cơ Khí - Tự Động Hoá. 22

2. Chức năng nhiệm vụ của Hanosimex. 23

2.1. Chức năng của Hanosimex 23

2.2. Nhiệm vụ của Hanosimex. 23

3. Kết cấu bộ máy của Hanosimex 24

3.1 Hệ Thống Tổ Chức Của Tổng Công Ty. 24

3.2 Chức năng các phòng ban trong Hanosimex. 27

3.2.1. Phòng Kế Toán Tài Chính. 27

3.2.2.Phòng Quản Trị Nhân Sự. 27

3.2.3.Phòng Quản Trị Hành Chính. 27

3.2.4 Phòng Điều Hành May. 27

3.2.5.Phòng Điều Hành Sợi. 27

3.2.6.Phòng Đầu Tư Kỹ thuật và CNTT 27

3.2.7.Phòng Y Tế và Đời Sống. 27

3.2.8.Phòng Kinh Doanh 28

3.2.9.Phòng Xuất Nhập Khẩu. 28

4. Đặc điểm kinh doanh của Hanosimex. 28

4.1 Đặc điểm về sản phẩm. 28

4.2.Đặc Điểm Về Thị Trường. 30

4.2.1 Thị trường nội địa. 30

4.2.3 Thị Trường Xuất Nhập Khẩu. 31

4.3. Đặc Điểm Về Nguồn Nhân Lực. 32

4.4. Tình Hình Đầu Tư. 32

4.5. Tình Hình Kinh Doanh. 33

Bảng 4: Báo cáo kết quả kinh doanh từ 2004 đến 2006 33

II. Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm May Mặc Của Hanosimex Trên Thị Trường Nội Địa. 35

1. Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm May Mặc Nói Chung. 35

2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm May mặc mà Hanosimex đạt được ở thị trường trong nước. 38

2.1. Theo cơ cấu mặt hàng. 38

2.2 Theo cơ cấu thị trường. 41

3. Sức ép và sự cạnh tranh mà Hanosimex gặp phải. 42

3.1 Sức ép từ các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn trên các phân khúc thị trường. 42

3.2 Sức ép từ người tiêu dùng. 43

3.3. Sức ép từ nhà cung ứng. 44

3.4. Các chiến lược cạnh tranh mà Hanosimex đã áp dụng. 44

3.4.1 Cạnh tranh theo vị thế của Doanh nghiệp. 44

3.4.2 Chiến lược dẫn đầu về chất lượng. 45

3.4.3 Cạnh tranh về giá. 45

4. Đánh giá kết quả tiêu thụ. 46

4.1 Điểm mạnh 46

4.2 Những hạn chế cần khắc phục 47

4.3 Nguyên nhân của những hạn chế. 48

Chương 3: Một Số Biện Pháp Thúc Đẩy Tiêu Thụ Sản Phẩm Dệt May Của Hanosimex Ở Thị Trường Trong Nước 49

I. Mục Tiêu Và Phương Hướng Phát Triển Của Hanosimex. 49

1. Mục tiêu phát triển ngành. 49

1.1 Quan điểm phát triển 49

1.2. Mục tiêu phát triển 49

a) Mục tiêu tổng quát 49

b) Mục tiêu cụ thể 50

2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Hanosimex 50

2.1 Mục tiêu 50

2.2. Phương hướng. 51

II. Giải Pháp Thúc Đẩy Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Hanosimex Ở Thị Trường Trong Nước 52

1. Tăng cường đầu tư nghiên cứu thị trường để lựa chọn sản xuất các sản phẩm phù hợp. 52

3. Định giá sản phẩm - sự sống còn của Doanh nghiệp 53

4. Xây dựng kênh phân phối có hiệu quả. 53

5. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. 54

6. Phát triển nguồn nhân lực. 54

7. Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến. 55

9. Một số biện pháp khác. 56

III Một Số Kiến Nghị. 57

1. Đối với Chính phủ Nhà Nước. 57

2. Đối với Bộ Công Thương và các ban ngành liên quan. 57

3. Đối với Tổng Công ty dệt may Việt Nam và Hiệp Hội dệt may Việt Nam. 58

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY