Chuyên đề Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội VIBEX

Qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính có thể đưa ra các nhận xét như sau: - Về khả năng thanh toán: nhìn chung trong những năm qua khả năng thanh toán của công ty khá ổn định không có sự biến động đáng kể, tuy nhiên khả năng thanh toán của công ty chưa cao một phần do các khoản nợ của công ty chiếm tỷ trọng lớn, điều này lại do ngành nghề kinh doanh của công ty là các sản phẩm xây dựng nên khả năng thanh toán còn phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công trình nên có lúc công ty không thể chủ động được. - Về cơ cấu nguồn vốn và tài sản: một điểm cần lưu ý là hiện tại công ty có hệ số nợ cao (trên 90% tổng tài sản) qua đó ta thấy khả năng thanh toán của công ty bị hạn chế và còn bị lệ thuộc trong vấn đề về vốn sản xuất, phụ thuộc nhiều vào các khoản vay vốn từ chủ nợ bên ngoài, do đó doanh nghiệp chịu sức ép về các khoản nợ nếu tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn do đó trong trường hợp gặp khó khăn công ty buộc phải bán những tài sản với giá thấp dể trả nợ tuy nhiên cũng có ưu điểm là sử dụng được lợi thế là được sử dụng một lượng tài sản lớn mà chỉ phải đầu tư một lượng nhỏ và công ty sử dụng điều này như một chính sách tài chính của mình để gia tăng lợi nhuận . Tóm lại, khả năng thanh toán của công ty chưa cao một phần do công ty có hệ số nợ cao chiếm trên 90% tổng tài sản tuy nhiên công ty có một thuận lợi lớn là chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm làm lợi nhuận của công ty tăng cao. Như vậy không thể phủ nhận rằng sự lớn mạnh của công ty đứng vững trên thị trường hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, dần dần nâng cao được đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty.

Qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính có thể đưa ra các nhận xét như sau:

- Về khả năng thanh toán: nhìn chung trong những năm qua khả năng thanh toán của công ty khá ổn định không có sự biến động đáng kể, tuy nhiên khả năng thanh toán của công ty chưa cao một phần do các khoản nợ của công ty chiếm tỷ trọng lớn, điều này lại do ngành nghề kinh doanh của công ty là các sản phẩm xây dựng nên khả năng thanh toán còn phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công trình nên có lúc công ty không thể chủ động được.

- Về cơ cấu nguồn vốn và tài sản: một điểm cần lưu ý là hiện tại công ty có hệ số nợ cao (trên 90% tổng tài sản) qua đó ta thấy khả năng thanh toán của công ty bị hạn chế và còn bị lệ thuộc trong vấn đề về vốn sản xuất, phụ thuộc nhiều vào các khoản vay vốn từ chủ nợ bên ngoài, do đó doanh nghiệp chịu sức ép về các khoản nợ nếu tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn do đó trong trường hợp gặp khó khăn công ty buộc phải bán những tài sản với giá thấp dể trả nợ tuy nhiên cũng có ưu điểm là sử dụng được lợi thế là được sử dụng một lượng tài sản lớn mà chỉ phải đầu tư một lượng nhỏ và công ty sử dụng điều này như một chính sách tài chính của mình để gia tăng lợi nhuận .

Tóm lại, khả năng thanh toán của công ty chưa cao một phần do công ty có hệ số nợ cao chiếm trên 90% tổng tài sản tuy nhiên công ty có một thuận lợi lớn là chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm làm lợi nhuận của công ty tăng cao. Như vậy không thể phủ nhận rằng sự lớn mạnh của công ty đứng vững trên thị trường hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, dần dần nâng cao được đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY