Chuyên đề Báo cáo về Hệ thống thông tin tại ngân hàng Agribank phú nhuận

MỤC LỤC Phần 1: Cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin TrangI./ TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1./ Khái niệm hệ thống thông tin 42./ Vai trò hệ thống thông tin trong Doanh nghiệp 53./ Yêu cầu đối với thông tin 84./ Phân lọai thông tin 9 II. CƠ SỞ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP1./ Qui trình xây dựng hệ thống thông tin 112./ Tổ chức bộ máy thông tin Doanh nghiệp. 12 Phần 2: Hệ thống thông tin tại Agribank Phú nhuậnI. TỒNG QUAN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA AGRIBANK PHÚ NHUẬN1./ Mô hình họat động 142./ Chức năng và nhiệm vụ chung của Agribank Phú nhuận 153./ Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 234./ Hệ thống thông tin tại Agribank Phú nhuận 315./ Kết quả thực hiện 38

MỤC LỤC

Phần 1: Cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin Trang

I./ TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1./ Khái niệm hệ thống thông tin 4

2./ Vai trò hệ thống thông tin trong Doanh nghiệp 5

3./ Yêu cầu đối với thông tin 8

4./ Phân lọai thông tin 9

II. CƠ SỞ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1./ Qui trình xây dựng hệ thống thông tin 11

2./ Tổ chức bộ máy thông tin Doanh nghiệp. 12

Phần 2: Hệ thống thông tin tại Agribank Phú nhuận

I. TỒNG QUAN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA AGRIBANK PHÚ NHUẬN

1./ Mô hình họat động 14

2./ Chức năng và nhiệm vụ chung của Agribank Phú nhuận 15

3./ Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 23

4./ Hệ thống thông tin tại Agribank Phú nhuận 31

5./ Kết quả thực hiện 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY