Chuyên đề Báo cáo Tài Chính

Phần 1: Lãi lỗ: Doanh thu, chi phí, lợi nhuậnHoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động cơ bản, chính yếu như sản xuất, thương mại, dịch vụ.Hoạt động tài chính: hoạt động góp phần sử dụng hiệu quả đồng vốn: cho vay, đầu tư chứng khoán, bất động sảnHoạt động khác: không xảy ra thường xuyên như: thanh lý, nhượng bán tài sản, thu các khoản nợ khó đòi

Phần 1: Lãi lỗ: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Hoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động cơ bản, chính yếu như sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Hoạt động tài chính: hoạt động góp phần sử dụng hiệu quả đồng vốn: cho vay, đầu tư chứng khoán, bất động sản

Hoạt động khác: không xảy ra thường xuyên như: thanh lý, nhượng bán tài sản, thu các khoản nợ khó đòi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY