Chính sách tiền tệ - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU: 1

PHẦN I: 2

VAI TRề CỦA NHNN TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIấU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 2

I-MỤC TIấU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 2

1/ KHÁI NIỆM: 2

2/ CÁC MỤC TIấU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 3

2.1:MỤC TIấU CUỐI CÙMG: 3

2.1.1: ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ: 3

2.1.2: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CAO: 3

2.1.3 TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM: 5

2.1.4) ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 5

2.2) MỤC TIấU TRUNG GIAN: 6

2.3) MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 7

II- VAI TRề CỦA NHTƯ TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CSTT: 7

III- SỰ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 10

1/ CSTT LẤY TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI LÀM MỤC TIÊU: 10

2/ CSTT LẤY CÁC ĐẠI LƯỢNG TIỀN TỆ LÀM MỤC TIÊU: 11

3/ CSTT LẤY LẠM PHÁT LÀM MỤC TIấU: 12

4/ CHÍNH SÁCH VỚI MỘT MỐC NEO DANH NGHĨA ẨN: 14

PHẦN II: VẬN DỤNG HỆ THỐNG CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ HIỆN NAY 15

I/ CễNG CỤ TRỰC TIẾP: 16

1-HẠN MỨC TÍN DỤNG: 16

2- CễNG CỤ LÃI SUẤT: 18

II. CễNG CỤ GIÁN TIẾP: 18

1-DỰ TRỮ BẮT BUỘC: 19

2-CễNG CỤ CHO VAY CHIẾT KHẤU: 21

3. CễNG CỤ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ: 22

II) SỰ LỰA CHỌN CÔNG CỤ TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNHCSTT: 26

III-VAI TRề CỦA NHNN TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC CễNG CỤ CỦA CSTT: 28

1-VỀ LÃI SUẤT: 28

2-VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 28

3-VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC: 29

4-VỀ TÁI CẤP VỐN: 29

PHẦN III: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM 31

I-NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 31

1-GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: 31

2- GểP PHẦN LÀM GIẢM LẠM PHÁT: 33

3-GểP PHẦN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIấU KINH TẾ XÃ HỘI KHÁC: 34

II- NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI TỪ HOẠT ĐỘNGCỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 35

1) BIỂU HIỆN CỦA SỰ KHÓ KHĂN ĐÓ ĐƯỢC THỂ HIỆN: 35

2) NHỮNG TỒN TẠI KHÁC TRONG QUÁ TRèNH ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 39

PHẦN IV: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 40

I- NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỊNH HưỚNG HOÀN THIỆN: 40

II- GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 42

1- NHÓM GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN THỂ CHẾ: 42

2- NHÓM GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: 45

KẾT LUẬN: 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY