Chiến lược phát phát triển nông nghiệp các vùng ven biển - Vấn đề đặt ra và bước đột phá chính sách trong thời gian tới

Trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp thuần ven biển cho đến nay hầu như chưa có định hướng riêng, đặc thù về hướng phát triển nông nghiệp cho những vùng này. Theo truyền thống và thực tế, tùy thuộc vào điều kiện đất đai, khí hậu và nguồn nước ngọt ở các vùng này mà người dân lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi cho phù hợp để triển khai các hoạt động nông nghiệp. Ở các vùng có đất đai phù hợp cho trồng lúa và các cây màu lương thực thì người dân phát triển các loại cây trồng này và gắn với nó là phát triển chăn nuôi lợn, các loài vật ăn lương thực.Ở các vùng đất cát, thiếu nước ngọt, không thích hợp với sản xuất lúa, người nông dân chọn các loại cây rau màu chịu hạn để trồng lấy sản phẩm phục vụ tiêu dùng tại chỗ. Đời sống người dân ở những vùng này thường rất khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao và nạn đói vẫn thường xuyên xảy ra. Trong những năm đổi mới vừa qua ở nhiều, đặc biệt ở các tỉnh ven biển phía Bắc và duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ, người nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất từ nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là chuyển sang nuôi tôm, cá và một số loài thủy sản nước lợ. Từ đó đã tăng được hiệu quả sử dụng đất và khai thác đúng các tiềm năng, lợi thế của vùng ven biển làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi này còn mang nặng tính tự phát, thiếu sự tác động của Nhà nước, Chính quyền địa phương. Vì vậy, chỉ những hộ có vốn, có đầu óc kinh doanh mới thực hiện được việc chuyển đổi từ nông nghiệp thuần sang thủy sản. Những hộ nghèo, không có vốn, thiếu trí thức thì đành chịu cảnh gian nan với sản xuất truyền thống. Hiện nay, còn rất nhiều các xã nghèo thuộc vùng bãi ngang ven biển có tỷ lệ hộ nghèo cao và rất cao mà Nhà nước đang phải triển khai các chương trình và chính sách riêng để trợ giúp họ thoát nghèo.

Trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp thuần ven biển cho đến nay hầu như chưa có định hướng riêng, đặc thù về hướng phát triển nông nghiệp cho những vùng này.

Theo truyền thống và thực tế, tùy thuộc vào điều kiện đất đai, khí hậu và nguồn nước ngọt ở các vùng này mà người dân lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi cho phù hợp để triển khai các hoạt động nông nghiệp. Ở các vùng có đất đai phù hợp cho trồng lúa và các cây màu lương thực thì người dân phát triển các loại cây trồng này và gắn với nó là phát triển chăn nuôi lợn, các loài vật ăn lương thực.

Ở các vùng đất cát, thiếu nước ngọt, không thích hợp với sản xuất lúa, người nông dân chọn các loại cây rau màu chịu hạn để trồng lấy sản phẩm phục vụ tiêu dùng tại chỗ. Đời sống người dân ở những vùng này thường rất khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao và nạn đói vẫn thường xuyên xảy ra. Trong những năm đổi mới vừa qua ở nhiều, đặc biệt ở các tỉnh ven biển phía Bắc và duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ, người nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất từ nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là chuyển sang nuôi tôm, cá và một số loài thủy sản nước lợ. Từ đó đã tăng được hiệu quả sử dụng đất và khai thác đúng các tiềm năng, lợi thế của vùng ven biển làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi này còn mang nặng tính tự phát, thiếu sự tác động của Nhà nước, Chính quyền địa phương. Vì vậy, chỉ những hộ có vốn, có đầu óc kinh doanh mới thực hiện được việc chuyển đổi từ nông nghiệp thuần sang thủy sản. Những hộ nghèo, không có vốn, thiếu trí thức thì đành chịu cảnh gian nan với sản xuất truyền thống. Hiện nay, còn rất nhiều các xã nghèo thuộc vùng bãi ngang ven biển có tỷ lệ hộ nghèo cao và rất cao mà Nhà nước đang phải triển khai các chương trình và chính sách riêng để trợ giúp họ thoát nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY