Chiến lược cạnh tranh trên thị trường nội địa của công ty cổ phần May 10

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ 3

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 3

I. Một số khái niệm cơ bản về chiến lược cạnh tranh 3

1. Khái niệm cạnh tranh 3

2. Chiến lược cạnh tranh 4

II. Quy trình xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp 5

1. Mục tiêu chiến lược 6

2. Phân tích chiến lược 7

2.1. Phân tích môi trường bên ngoài 7

2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp 12

3. Lựa chọn chiến lược 14

3.1. Căn cứ lựa chọn chiến lược 14

3.2. Mô hình lựa chọn chiến lược kinh doanh 15

3.3. Phương pháp đánh giá các phương án chiến lược 16

III. Các phương pháp tiếp cận và công cụ phân tích chiến lược cạnh tranh 16

1. Mô hình SWOT 16

1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành của SWOT 16

1.2. Nội dung phân tích SWOT 17

2. Phương pháp phân tích môi trường bên ngoài 20

3. Phương pháp phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 22

IV. Sự cần thiết xây dựng chiến lược cạnh tranh trên thị trường nội địa của công ty may 10 25

1. Tình hình cạnh tranh của hàng may mặc trên thị trường nội địa 25

2. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược cạnh tranh trên thị trường nội địa của công ty May 10. 26

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 28

I. Tổng quan về công ty May 10 28

1.Lịch sử của công ty 28

1.1. Xuất xứ của tên gọi May 10 28

1.2. Quá trình phát triển của công ty 29

2. Chức năng sản xuất kinh doanh của công ty 31

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 32

3.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh 32

3.2. Chức năng của từng bộ phận trong công ty 35

4. Thị trường và sản phẩm của công ty 38

4.1. Sản phẩm của công ty 38

4.2. Thị trường kinh doanh của công ty 39

5. Tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 41

II. Phân tích tính cạnh tranh trong ngành may mặc trên thị trường Việt Nam 42

1. Môi trường vĩ mô 42

1.1. Môi trường chính trị pháp lý 42

1.2. Môi trường kinh tế 43

1.3. Môi trường xã hội – dân cư 44

1.4. Môi trường công nghệ 46

2. Phân tích các áp lực cạnh tranh đối với ngành may mặc 48

2.1. Áp lực từ phía khách hàng và nhà phân phối 48

2.2. Áp lực từ sản phẩm thay thế: 49

2.3. Áp lực từ phía nhà cung cấp 50

2.4. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn 52

2.5. Canh tranh trong nội bộ ngành 53

III. Năng lực cạnh tranh của công ty May 10 trên thị trường nội địa 55

1. Đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp 55

2. Hoạt động sản xuất 59

3. Hoạt động R&D 60

4. Đội ngũ nhân sự tại công ty 62

5. Hệ thống quản lý 65

6. Năng lực tài chính của công ty 65

IV. Các phương án chiến lược cho công ty May 10 69

1. Tổng hợp các phân tích chiến lược của công ty 69

1.1. Nhóm 1: Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp 70

1.2. Nhóm 2: Cơ hội và thách thức 70

2. Kết hợp các yếu tố trên ma trận SWOT 71

.2.1. Ma trận SWOT 71

.2.2. Các phương án chiến lược có thể lựa chọn 72

CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 73

I. Phương án chiến lược đối với công ty May 10 73

1. Phân tích các phương án chiến lược 73

1.1. Chiến lược tập trung vào thị trường cao cấp 73

1.2. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 73

1.3. Chiến lược khác biệt hóa 74

2. Phương án chiến lược cho công ty May 10 75

II. Giải pháp thực hiện phương án chiến lược 75

1. Cải tiến hệ thống phân phối 75

2. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp 76

3. Xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 77

4. Đẩy mạnh hoạt động maketing 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY