Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị - Kết quả điều tra năm 2008

Theo các chỉtiêu phântích và đo đạc trênhiện trường, trên tổng số500mẫu đo đạc vàquan sát ởhiện trường có 140 mẫu (chiếm 28%), có dấu hiệu ônhiễm vềvật lý thểhiện qua các yếu tốmàu sắc, mùi và vị. Các yếu tốcòn lại nhưpH, DO, nhiệt độ, độmặn, độdẫn điện và độ đục khôngcó dấu hiệu ônhiễm [1].Màu sắc: Một sốmẫu nước sinh hoạt có cácmàu: vàng, vàng đục, đục, đục trắng, nâu đỏvà đen. Nguyên nhân chủyếu là trong nước có sắt, hoặc giếng nước đểlâu không sửdụng.

Theo các chỉtiêu phântích và đo đạc trên

hiện trường, trên tổng số500mẫu đo đạc và

quan sát ởhiện trường có 140 mẫu (chiếm

28%), có dấu hiệu ônhiễm vềvật lý thểhiện

qua các yếu tốmàu sắc, mùi và vị. Các yếu tố

còn lại nhưpH, DO, nhiệt độ, độmặn, độdẫn

điện và độ đục khôngcó dấu hiệu ônhiễm [1].

Màu sắc: Một sốmẫu nước sinh hoạt có các

màu: vàng, vàng đục, đục, đục trắng, nâu đỏvà

đen. Nguyên nhân chủyếu là trong nước có sắt,

hoặc giếng nước đểlâu không sửdụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY