Cấu trúc máy vi tính (PC=Personal Computer)

2.-Mã hóa mầu sắc

$0=0 đen

$1=1 xanh tối

$2=2 lá tối

$3=3 trời tối

$4=4 đỏ tối

$5=5 tím tối

$6=6 nâu

$7=7 ghi

$8=8 xám

$9=9 xanh sáng

$A=10 lá sáng

$B=11 trời sáng

$C=12 đỏ sáng

$D=13 tím sáng

$E=14 vàng

$F=15 trắng

Mỗi kí tự (Character), ngoài mã (code), thì trong chế độ văn bản là một bản đò bit, bít 0 có mầu nền bít 1 có mầu chữ. Nhìn toàn thể bản đồ ta nhận được hình ảnh kí tự. Mầu nền (BackGrround) và mầu chữ (TextColor) của kí tự tạo thành thuộc tính (attribut) của kí tự đó theo công thức:

Thuộc tính = $XY, ($X=Mầu nền, $Y=Mầu chữ).

Quy ước: Nếu $X>7 thì Mầu nền=$X-8 và Chữ thì nhấp nháy.

Số $XY chạy từ $00 đến $FF, chiếm 1 Byte.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY