Câu hỏi trắc nghiệm Toán học 8

250. Nghiệm của phương trình 2x + 6 = 1 là

A. x = −2,5 B. x = 2,5 C. x = 3,5 D. x = −3,5.

251. Tập nghiệm của phương trình 2x(x − 3) = 0 là :

A. S ={0} B.S = {0;3} C. S = {3} D.S =  .

252. Tập nghiệm của phương trình là

A. S = {2} B. S = {−2} C.S =  D.S = {1}.

253. Tập nghiệm của phương trình x2 −16 = 0 là

A. S = {16} B. S = {4} C. S = {−4} D. S = {−4; 4}.

254. Tập nghiệm của phương trình y2 − y = 0 là

A. S = {0;1} B. S = {1} C. S = {0} D. S = 

255. Bất phương trình: 2x −3 > 0 có nghiệm là :

A. x >1 B. x >1,5 C. x > −1,5 D. x < 1,5.

256. Bất phương trình 5x < 2x − 3 có nghiệm là :

A. x < −1 B. x > −1 C. x > −0,5 D. x < 0,5.

257. Giá trị của biểu thức 4x −10 không âm khi

A. x < 2,5 B. x ≥ 2,5 C. x ≤ −2,5 D. x < −5.

258. Số x = −1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 10 - 2x < 2 B. / x / > 1 C. −3x + 4 > 5 D. x + 1> 7−2x.

259 Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC  BD và AC = 4cm; BD = 7cm. Diện tích tứ giác ABCD bằng :

A. 14cm2 B. 28cm2 C. 22cm2 D. 11cm2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY