Cam kết bảo vệ môi trường Dự án Xây dựng trường đại học mỹ thuật công nghiệp Á Châu

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1I.THÔNG TIN CHUNG 4II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 52.1. Vị trí địa lí 52.2. Nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án 7III. QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 83.1. Quy mô đào tạo và phân khu chức năng: 83.2. Phương án bố cục mặt bằng 123.3. Phương án mặt đứng và sử dụng vật liệu: 133.4. Giải pháp kết cấu 143.4.1. Giải pháp kết cấu móng: 143.4.2. Giải pháp kết phần thân: 143.4.3. Giải pháp kết cấu mái: 143.4.4. Giải pháp chiếu sáng 143.4.5. Giải pháp thông gió 143.4.6. Giải pháp cấp nước: 143.4.7. Giải pháp thoát nước 153.4.8. Giải pháp phòng cháy chữa cháy 153.4.9. Giải pháp cấp điện và chống sét 153.4.10. Giải pháp Cây xanh ngoài nhà 163.5. Hình thức quản lý dự án 163.5.1. Hình thức quản lý dự án 163.5.2. Kế hoạch thực hiện 16IV.NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 174.1. Nhu cầu cấp nước 174.2. Nhu cầu cấp điện 18V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 185.1. Các loại chất thải phát sinh 195.1.1. Khí thải 195.1.2. Nước thải 305.1.3. Chất thải rắn 345.2. Chất thải khác 375.3. Các tác động khác 37VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 396.1. Xử lý chất thải 396.1.1. Giảm thiểu chất thải trong giai đoạn thi công 396.1.2. Giảm thiểu chất thải trong giai đoạn hoạt động 426.2. Giảm thiểu các tác động khác 476.2.1. Giảm thiểu các tác động khác trong giai đoạn thi công 476.2.2. Giảm thiểu các tác động khác trong giai đoạn hoạt động 49VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 517.1. Các công trình xử lý môi trường 517.2. Chương trình giám sát môi trường 517.2.1. Giám sát chất lượng không khí 517.2.2. Giám sát chất lượng nước 527.2.3. Giám sát hệ thống cấp thoát nước 527.2.4. Giám sát các điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ 527.2.5. Kinh phí cho hoạt động giám sát 52VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN 52MỤC LỤC 56

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

I.THÔNG TIN CHUNG 4

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 5

2.1. Vị trí địa lí 5

2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án 7

III. QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 8

3.1. Quy mô đào tạo và phân khu chức năng: 8

3.2. Phương án bố cục mặt bằng 12

3.3. Phương án mặt đứng và sử dụng vật liệu: 13

3.4. Giải pháp kết cấu 14

3.4.1. Giải pháp kết cấu móng: 14

3.4.2. Giải pháp kết phần thân: 14

3.4.3. Giải pháp kết cấu mái: 14

3.4.4. Giải pháp chiếu sáng 14

3.4.5. Giải pháp thông gió 14

3.4.6. Giải pháp cấp nước: 14

3.4.7. Giải pháp thoát nước 15

3.4.8. Giải pháp phòng cháy chữa cháy 15

3.4.9. Giải pháp cấp điện và chống sét 15

3.4.10. Giải pháp Cây xanh ngoài nhà 16

3.5. Hình thức quản lý dự án 16

3.5.1. Hình thức quản lý dự án 16

3.5.2. Kế hoạch thực hiện 16

IV.NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 17

4.1. Nhu cầu cấp nước 17

4.2. Nhu cầu cấp điện 18

V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 18

5.1. Các loại chất thải phát sinh 19

5.1.1. Khí thải 19

5.1.2. Nước thải 30

5.1.3. Chất thải rắn 34

5.2. Chất thải khác 37

5.3. Các tác động khác 37

VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 39

6.1. Xử lý chất thải 39

6.1.1. Giảm thiểu chất thải trong giai đoạn thi công 39

6.1.2. Giảm thiểu chất thải trong giai đoạn hoạt động 42

6.2. Giảm thiểu các tác động khác 47

6.2.1. Giảm thiểu các tác động khác trong giai đoạn thi công 47

6.2.2. Giảm thiểu các tác động khác trong giai đoạn hoạt động 49

VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 51

7.1. Các công trình xử lý môi trường 51

7.2. Chương trình giám sát môi trường 51

7.2.1. Giám sát chất lượng không khí 51

7.2.2. Giám sát chất lượng nước 52

7.2.3. Giám sát hệ thống cấp thoát nước 52

7.2.4. Giám sát các điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ 52

7.2.5. Kinh phí cho hoạt động giám sát 52

VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN 52

MỤC LỤC 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY