Các phương pháp quản trị kinh doanh

Nhưvậy, mô hình là sựtrừu tựng hoá các đối tượng kinh tếcần phải nghiên cứu; nhưng khảnăng trừu tượng hoá này không phải là vô hạn; nói một cách khác, việc sửdụng các phương pháp toán kinh tếtrong quản lý là điều hết sức có ý nghĩa nhưng nó không thểthay thếcho mọi phương pháp khác hiện có của quản trị, mà nó chỉlà sựhỗtrợtích cực trong hệcác phương pháp đã có. Sởdĩcó các giới hạn trong việc sửdụng các phương pháp toán kinh tếnói chung, trong việc mô hình hoá toán học các hiện tượng kinh tếnói riêng, là vì khi sửdụng các công cụnày còn cần phải có những điều kiện tương ứng: - Thứnhất, muốn diễn tả được một cách cơbản đúng các đối tượng kinh tếthì phải lượng hoá được nó bằng các phương trình hoặc bất phương trình. Điều này đòi hỏi phải có các điều kiện tiên quyết; các định mức kinh tế- kỹthuật chính xác, sự ổn định của hệthống, giá cả, sựnhận thức đúng đắn của con người; ngoài ra trong thực tếcó nhiều ràng buộc không thểdiễn đạt được thành các dạng sốlượng nhưnhững ràng buộc không thểdiễn đạt thành các dạng sốlượng nhưnhững ràng buộc vềtâm lý, tinh thần và thểchế, chế độ. - Thứhai, trong nhiều trường hợp, mặc dù đã lượng hoá được đầy đủ đối tượng nghiên cứu thành những bài toán kinh tếcụthểnhưng không có loại máy tính tiện tử đủkhảnăng giải quyết được chúng đểtìm ra phương án tối ưu trong khoảng thời gian cho phép nào đó (vì kích thước mô hình quá lớn do có quá nhiều biến sốvà nhiều phương trình các hệràng buộc, hoặc vì loại mô hình chưa có phương pháp giải quyết thoảđáng.).

Nhưvậy, mô hình là sựtrừu tựng hoá các đối tượng kinh tếcần phải nghiên cứu;

nhưng khảnăng trừu tượng hoá này không phải là vô hạn; nói một cách khác, việc sử

dụng các phương pháp toán kinh tếtrong quản lý là điều hết sức có ý nghĩa nhưng nó

không thểthay thếcho mọi phương pháp khác hiện có của quản trị, mà nó chỉlà sựhỗtrợ

tích cực trong hệcác phương pháp đã có. Sởdĩcó các giới hạn trong việc sửdụng các

phương pháp toán kinh tếnói chung, trong việc mô hình hoá toán học các hiện tượng

kinh tếnói riêng, là vì khi sửdụng các công cụnày còn cần phải có những điều kiện

tương ứng:

- Thứnhất, muốn diễn tả được một cách cơbản đúng các đối tượng kinh tếthì phải

lượng hoá được nó bằng các phương trình hoặc bất phương trình. Điều này đòi hỏi phải

có các điều kiện tiên quyết; các định mức kinh tế- kỹthuật chính xác, sự ổn định của hệ

thống, giá cả, sựnhận thức đúng đắn của con người; ngoài ra trong thực tếcó nhiều ràng

buộc không thểdiễn đạt được thành các dạng sốlượng nhưnhững ràng buộc không thể

diễn đạt thành các dạng sốlượng nhưnhững ràng buộc vềtâm lý, tinh thần và thểchế,

chế độ.

- Thứhai, trong nhiều trường hợp, mặc dù đã lượng hoá được đầy đủ đối tượng

nghiên cứu thành những bài toán kinh tếcụthểnhưng không có loại máy tính tiện tử đủ

khảnăng giải quyết được chúng đểtìm ra phương án tối ưu trong khoảng thời gian cho

phép nào đó (vì kích thước mô hình quá lớn do có quá nhiều biến sốvà nhiều phương

trình các hệràng buộc, hoặc vì loại mô hình chưa có phương pháp giải quyết thoả

đáng.).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY