Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất trong điều kiện Việt Nam

Chương I: Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng

I. Khái niệm về rủi ro lãi suất:

1) Ví dụ

2) Khái niệm

II. Các phương pháp định lượng rủi ro lãi suất:

1) Phân tích khoảng cách

2) Phân tích khoảng thời gian tồn tại

Chương II: Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất

I. Các mô hình đo rủi ro lãi suất:

1) Mô hình kỳ hạn đến hạn

2) Mô hình thời lượng

3) Mô hình định giá lại

II. Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất:

1) Hợp đồng kỳ hạn

2) Hợp đồng tương lai

3) Giao dịch quyền chọn

4) Mô hình định giá lại

III. Các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất trong điều kiện Việt Nam

1) Dự báo về biến động lãi suất

2) Theo dõi tính nhạy cảm với lãi suất của các tài sản

3) Áp dụng chính sách mềm dẻo cho các khoản vay

4) Biện pháp đổi chéo lãi suất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY