Lãnh đạo nhómNgười lãnh đạ o theo phong cách charisma khi tiến hành xây dựng nhóm làm việc c ủa mình, dù là nhóm chính trị, tôn giáo hay thuần túy kinh doanh, cũng thường có xu thế t ập trung làm cho nhóm c ủa mình rõ ràng, đặc trư ng v à khác biệt so v ới các nhóm khác. Tiếp đó những người lãnh đạo này s ẽxây dựng trong tư duy c ủa nh ững người đi theo mình hình tượng v ề một nhóm v ượt trội hơn b ất k ỳ nhóm nào khác. Vịlãnh đạo c ũng s ẽgắn chặ t nhữ ng đặ c tính c ủa nhóm v ới b ản thân mình, do đ ó đểtham gia v ào nhóm này, ngườ i có nhu c ầu tham gia s ẽtrở thành mộ t người đi theo người lãnh đạo đó. Các góc nhìn khác Những mô t ả trên xoay quanh phân tích người có "s ứ c hút của m ột lãnh đạo". Nhiều nhà nghiên c ứu đã phân tích v ềngười lãnh đạ o này trên cái nhìn rộng hơ n. Chẳng hạn Conger & Kanungo (1998) đã chỉra năm đặc điể m hành vi của một người lãnh đạo charismatic: • Có tầ m nhìn xa và chi tiết, rõ ràng t ừng b ước; • Nhạ y c ảm với điều kiện môi trường; • Nhạ y c ảm với những nhu c ầu c ủ a các thành viên; • Dám nhận rủi ro cá nhân; • Thực hiện nhữ ng hành v i không theo thói quen c ũ

Lãnh đạo nhóm

Người lãnh đạ o theo phong cách charisma khi tiến hành xây dựng nhóm làm việc c ủa mình, dù là nhóm chính trị, tôn

giáo hay thuần túy kinh doanh, cũng thường có xu thế t ập trung làm cho nhóm c ủa mình rõ ràng, đặc trư ng v à khác

biệt so v ới các nhóm khác. Tiếp đó những người lãnh đạo này s ẽxây dựng trong tư duy c ủa nh ững người đi theo mình

hình tượng v ề một nhóm v ượt trội hơn b ất k ỳ nhóm nào khác. Vịlãnh đạo c ũng s ẽgắn chặ t nhữ ng đặ c tính c ủa nhóm

v ới b ản thân mình, do đ ó đểtham gia v ào nhóm này, ngườ i có nhu c ầu tham gia s ẽtrở thành mộ t người đi theo người

lãnh đạo đó.

Các góc nhìn khác

Những mô t ả trên xoay quanh phân tích người có "s ứ c hút của m ột lãnh đạo". Nhiều nhà nghiên c ứu đã phân tích v ề

người lãnh đạ o này trên cái nhìn rộng hơ n. Chẳng hạn Conger & Kanungo (1998) đã chỉra năm đặc điể m hành vi của

một người lãnh đạo charismatic:

• Có tầ m nhìn xa và chi tiết, rõ ràng t ừng b ước;

• Nhạ y c ảm với điều kiện môi trường;

• Nhạ y c ảm với những nhu c ầu c ủ a các thành viên;

• Dám nhận rủi ro cá nhân;

• Thực hiện nhữ ng hành v i không theo thói quen c ũ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY